Синдикалната организация на КТ „Подкрепа“ и Независимият синдикат на служителите от НАП очакват до утре /20 април 2018 г./ изпълнителният директор Галя Димитрова да стартира преговори за постигане на споразумение за структурните промени в отдел „Оперативен контрол“ и НАП като цяло.

Настояваме, докато не се подпише удовлетворяващо страните споразумение, да не се предприемат действия по съкращаване на кадри от НАП.

В случай, че до края на работния ден на 20 април 2018 г. не бъде потвърдено започването на преговори, заявяваме нашето намерение да стартираме законоустановена процедура по Закона за уреждане на колективните трудови спорове и протестните действия ще продължат.

Национално представителните синдикални организации не са против реформите в системата на НАП, но те да бъдат съгласувани със социалните партньори.