Днес, 03 ноември 2009 г., лидерите на КНСБ, КТ „Подкрепа“, БЛС, БФС, БЗС, БАПЗГ, НАРЗ, ФСЗ-КНСБ, МФ „Подкрепа“ изразяват искрено и недвусмислено желанието си за общи действия и единни експертни становища в сферата на здравеопазването.
Всички проекти и намерения за реформи от днес нататък трябва да се консултират в този формат, независимо кой и как ги предлага!
Гласът на обществото и гилдията трябва да се чува!
Днешното споразумение потвърждава желанието ни да работим за по-добро качество на живот в България и по-добър статут на работещите в здравеопазването.
Днес се създава Обществен съвет в здравеопазването, който реши да покани на професионален дебат министрите на финансите, здравеопазването и техните екипи и председателя на парламентарната комисия по здравеопазване и членовете и парламентарната комисия по бюджет и финанси. След срещата и в зависимост от резултата й ще се вземе решение за провеждане на Национален ден на протест пред Българския парламент под надслов: „Достатъчно средства за здравеопазване, пълна експертна яснота за реформите“.
Здравеопазването е на всички и не може да бъде приоритет на тази или онази партийна централа.