СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

 

На 21 март 2016 г. от 11.30 ч. в централата на КТ „Подкрепа” президентът Димитър Манолов и Мариана Кукушева /председател на Националния Браншов съюз на хлебарите и сладкарите/ ще подпишат Споразумение относно необходимостта от въвеждане на диференцирани ставки на ДДС за храните. Двете организации ще положат съвместни усилия чрез структурите на социалния диалог да убедят правителството да разреши диференцираното ДДС за храните в България и в частност хлебопроизводството в размер на 5%.

Като основен положителен ефект от тази мярка се определя социалният – намаляване цените на хляба и увеличаване на достъпа на най-бедната част от българското население до този основен хранителен продукт.

Каним ви на подписване на споразумението, където ще получите допълнителна информация и за останалите ефекти от въвеждането на диференцираната ставка на цените на храните, сред които са съживяване на крайното потребление, намаляване на сивия сектор в производството на храни, разкриване на нови работни места за специалистите в сектора,  увеличаване на постъпленията в осигурителната система.                                                                                                                                                                                                                                                                           ПРЕСЦЕНТЪР