На 20 ноември 2012 г. от 17.30 ч., в гр. Русе, в залата на СРС „Подкрепа“, Конфедерация на труда „Подкрепа“ със съдействието на Синдикален регионален съюз Подкрепа гр. Русе ще проведат среща-обучение на тема „Екипни роли и работа в екип“.
Целта на обучението е разширяване познанията на участниците в областта на екипната работа, за да могат успешно да:
– се интегрират в установена работна среда;
– се справят с предизвикателството и да изградят приятелски отношения с колегите;
– разберат личните и професионалните си умения;
– адаптират собственото си поведение, за да помагат на другите да постигнат резултати;
– разрешават успешно породили се конфликти.
Участие във форума ще вземе Общинският младежки парламент – гр. Русе.

На 21 ноември 2012 г. от 12.30 ч., отново в гр. Русе, в Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ среща-обучение, организирана от КТ „Подкрепа“ и СРС „Подкрепа“ – Русе, на същата тема – „Екипни роли и работа в екип“, ще се проведе с учители от Национално училище по изкуствата.

Форумите се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.