Провелата се днес среща в Централата на КТ „Подкрепа“ с посланика на Кралство Белгия у нас бе определена като ползотворна и за двете страни. Обсъдени са били широк кръг актуални проблеми и е обменена информация за най-актуалната тема в момента световната финансова и икономическа криза. Н. Пр. М. Микилсен бе информеран за социално-икономическото състояние в страната, позицията на КТ „Подкрепа“ по отношение на антикризисните мерки на правителството и формирания от премиера Антикризисен щаб.
Д-р К. Тренчев обясни, че в момента от страна на КТ „Подкрепа“ се прецизират 5-6 конкретни антикризисни предложения към правителството, като едно от тях е преосмисляне на позицията и въведените квоти от правителството за ваучерното хранене.
Н. Пр. Микилсен сподели готовността си за активно сътрудничество с централата на КТ „Подкрепа“ по всички въпроси, касаещи филиалите на белгийски многонационални предприятия в България, както и отделни белгийски инвеститори, осъществяващи икономическа дейност и наемане на работна ръка в България.
От страна на „Подкрепа“ в срещата участваха и вицепрезидентът Димитър Манолов, главният секретар Андрей Върбанов и международният секретар Веселин Митов.