В отговор на стартирането на инициативата на Европейската комисия за справедливи минимални трудови възнаграждения, генералният секретар на ЕКП – Лука Визентини изтъкна: „Окуражаващо е признанието на Европейската комисия, че положението на работещите с ниска работна заплата се е влошило и неравенството при заплащането е увеличено. С реалните трудови възнаграждения, все още по-ниски от онези преди десетилетие в много от страните членки и въпреки подобрените икономически резултати, действията за справяне с проблема за ниското заплащане в Европа са закъснели.”

Заместник-генералният секретар Esther Lynch допълни: „За съжаление консултативният документ е разочароващо слаб като препоръки. Увеличението на законоустановените минимални трудови възнаграждения с до 60% от средната работна заплата, свързано и с официалния праг на бедност при заплащането – е основно изискване, но не е достатъчно. Работещите все още ще трябва се борят, за да могат да свържат двата края. Всички работещи хора трябва да имат право да се присъединят към синдикат и да се договарят колективно с работодателите за справедливо заплащане.

 „Европейската комисия би могла да дава водещ пример и да започне с това – да  гарантира, че обществените поръчки ще са отворени само за дружества, които  договарят трудовите възнаграждения със синдикатите и признават това право. Около €2 трилиона (14% от БВП) годишно са изразходвани от публични организации при закупуването на услуги, строителство и доставки. Това може да бъде използвано за гарантиране на достойно заплащане, а не само даване на най-ниската цена.“

„Загрижени сме също, че предложенията на Комисията изобщо не са достатъчно ясни относно това как възнамеряват да гарантират защитата на колективното договаряне в тези държави, където то вече работи добре.”

 Бележки:

  • Председателят на Европейската комисия Ursula von der Leyen миналата седмица определи колективното договаряне като съществено за социално ориентирана пазарна икономика
    и поиска от ЕКП да направят предложения за това как колективното договаряне може да бъде подсилено във всяка страна членка.
  • Франция и Португалия са единствените две държави в ЕС със стойност на минималните възнаграждения 60% от националната средна заплата, показва докладът Benchmarking Working Europe – Сравнителен доклад за заплащането на труда в Европа на Европейския синдикален институт.
  • Правото на колективно договаряне е било нарушено в половината от европейските страни, според Глобалния индекс за спазването на трудовите права на Международната конфедерация на профсъюзите.