КТ „Подкрепа“ представя становищата си по отделните бюджети в един документ.

I Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Бюджетът е гръбнакът на държавната политика, а приходите предопределят нивата на разходите, ако не разчитаме на дългове. В проекта на бюджет, който разглеждаме, се очаква следният ръст на данъчни приходи спрямо заложеното в бюджет 2019:

  • корпоративен данък – 6%;
  • данък върху доходите на физическите лица – 12,9%;
  • ДДС – 8,3%.

Очевидно е, че увеличението на разполагаемите публични средства зависи основно от данъците върху доходите на работещите. Това е поредното доказателство за изкривената данъчна система в България. В тази връзка отново напомняме за двете базови наши предложения: Да се премахне данъкът върху минималната работна заплата и да бъде въведено диференцирано ДДС за стоки от първа необходимост. Данъчната ни система дори не е плоска, а регресивна – нискодоходните, не високодоходните групи носят най-голямата тежест за финансиране на държавата.

КТ „Подкрепа“ смята също, че вече сумата от 60 лв. за ваучери за храна на служителите е недостатъчна и следва да се увеличи, което не може да стане с така предложения ни бюджет. Той гарантира застой. Предлагаме предвидените средства за ваучери да се увеличат от 320 млн. лв. на 350 млн. лв.

Отчитаме като стъпка в правилната посока предвиденото увеличение на средствата за разходи за заплати на учителите, нарастването на минималната работна заплата и средствата за държавните служители. Нужда от реформи винаги има, но липсата им по никакъв начин не оправдава задържането на заплатите на заетите на нива близки до МРЗ. Същевременно Бюджет 2020 не дава повод за оптимизъм по отношение на добавката за нощен труд, която вероятно за поредна година ще си остане 0,25 лв. на час. С такива възнаграждения и през следващата година ще продължаваме да виждаме протести на медицински сестри, полицаи, лекари.

Отчитаме предприетите мерки за справяне със сивата икономика, но не виждаме никакви стъпки за минимизиране на недекларирания труд – работа без трудов договор или официални договори за работа на минимална заплата с неформални, допълнителни заплащания. Настоящият брой на инспекторите по труда е крайно недостатъчен, заплащането им е немотивиращо, не разполагат и с механизми за реален контрол. Укриването на осигурителни вноски беше криминализирано, но без механизми за установяване на деянието, този текст реално е неприложим. Въпреки всички данни за масово укриване на осигуровки, няма нито един осъден работодател.

Смущаващи са твърденията, че икономиката се забавя поради липса на работна ръка, тъй като това оскъпява труда. Съществуват редица наднационални причини за забавяне на ръста в редица сектори, но категорично не приемаме, че недостигът на кадри, който би трябвало да подскаже по пазарен път, че увеличаването на възнагражденията е ключово за задържане на работната ръка в България, е сред тях.

Социалната политика в Бюджет 2020 е напълно замразена – детски надбавки, гарантиран минимален доход, помощ при раждане – всички тези плащания не отговарят на очакванията за икономически растеж. Това е следствие от политиката на „балансиране“ на бюджета и отказът да бъдат по-сериозно облагани високодоходните групи, печалбите и богатствата. Напомняме, че докато управляващите смятат, че намаляването на преразпределителната функция на държавата е положителна стъпка, то едва половината от българските деца получават детски надбавки.

II Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

КТ „Подкрепа“ изразява учудването си от факта, че за поредна година не се налага административно увеличение на минималните осигурителни доходи. 76% от МОД са на нивата на минималната заплата, което вече обезсмисля съществуването на този механизъм за изсветляване на доходите. Дългогодишният бойкот на работодателските организации постигна успех. Това обаче не е успех за осигурителните фондове, които продължават да изпитват тежък финансов недостиг, въпреки всички нормативни орязвания на достъпа на гражданите до тях.

Отново минималното обезщетение за безработица е в размер на едва 180 лв. на месец. Напомняме, че такова се получава не от работещите за минимална заплата, а дори от тези работници и служители, които са се осигурявали на максимален осигурителен доход.

За поредна година е замразено и плащането за майчинство през втората година от отглеждането на малко дете – 380 лв. При липса на места в яслите и детските градини, това означава, че обричаме на тежка бедност майките и техните малки деца. Това не е демографска, а антидемографска политика.

Разликата между т.нар. „стари“ и „нови“ пенсии е значителна и отказът старите да бъдат осъвременени чертае дълбока пропаст между отделните групи пенсионери. Индексацията с 6,7% не може да компенсира тази пропаст.

  III Закон за бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

КТ „Подкрепа“ подкрепи бюджета на НЗОК, поради заложените в него допълнителни средства. Но имаме две ключови бележки:

  • НЗОК продължава да плаща такси на НАП за събиране на здравните вноски. Нещо, което дори частните пенсионни фондове не правят. Това коства милиони на българските граждани, които биха могли да се използват за лечение на деца и възрастни.
  • Не е предвиден механизъм отделените допълнителни средства да стигнат до медицинските специалисти, които получават почти минимални заплати. По този начин не се гарантира дори изпълнението на подписания колективен трудов договор в сектора в края на миналата година.

Макар да отчита положителните стъпки за увеличаване на МРЗ и допълнителните средства за учителите и държавните служители, КТ „Подкрепа“ смята, че се пропускат много други възможности за повишаване на реалните разполагаеми доходи на работещите, поради което се въздържа от подкрепа на проектите на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.