ДО
Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВИЦЕПРЕМИЕР

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЛАЗАРОВ,

 

Към момента размерът на обезщетението при отглеждане на дете до 2-годишна възраст се определя ежегодно със Закона за държавното обществено осигуряване. Няма никакъв принцип, който законодателят да следва и да дава предвидимост и устойчивост на домакинския бюджет, когато майката няма възможност да работи. Негласно се следва размерът на минималната работна заплата, но тъй като не е записан нормативно, често съображенията не са принципни, а финансови. Това доведе до дългогодишно замразяване на т.нар. майчинство през предходни години.

Законопроектът предлага майчинството да се обвърже с размера на минималната работна заплата. Към момента то отново изостава от МРЗ – все още е 710 лв., а минималното възнаграждение в страната е 780 лв. КТ „Подкрепа“ обърна внимание на този проблем при разглеждането на внесения от служебното правителство Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване. В същото време предлагаме обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да се равнява не на МРЗ, а на минималния осигурителен доход, тъй като той е базата за определяне на осигурителните вноски, които майката е правила, когато е имала възможност да работи.

Аргументите за приемане на нашето предложение са многократно обсъждани – недопустимо е раждането на дете да води до бедност. Искането майката да се върне по-бързо на работа може да се осъществи, ако това е финансово по-изгодно за нея и детето й и ако има осигурени места в общинските детски градини и ясли. В момента ситуацията не е такава, т.е. голяма част от родителите не могат да си позволят да ходят на работа и да се откажат от получаването на майчинство.

Според вносителите, необходимият допълнителен бюджет за тази мярка е в размер на 96 млн. лв. годишно. Представителят на НОИ в Комисията по осигурителни отношения към НСТС, представи изчисленията на осигурителния институт, според които, необходимият ресурс е 3 млн. лв. месечно или 18 млн. за втората половина на 2023 г. КТ „Подкрепа“ намира този бюджет за пренебрежимо малък, поради което не приема финансовите съображения майчинството да не се увеличи.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

 

                                ИНЖ. ИОАНИС ПАРТЕНИОТИС
                                ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“