ДО
Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВИЦЕПРЕМИЕР

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЛАЗАРОВ,

 В началото на настоящата година беше прието изменение на текста на чл. 244 от Кодекса на труда, с което се регламентира, че:

  • Министерският съвет ежегодно определя размера на минималната работна заплата за страната;
  • това се случва до 1 септември на текущата година;
  • размерът на МРЗ е точно 50% от средната брутна работна заплата за страната;
  • средната брутна работна заплата се изчислява въз основа на период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.

Законопроектът, който обсъждаме, предлага еднократно изпреварващо влизане в сила на този механизъм от 1 юли 2023 г., вместо от 1 януари 2024 г., както е записано в момента, като за изчисляване на средната брутна работна заплата се ползват данните само от последното тримесечие на 2022 г. и първото такова на 2023 г. За второ увеличение на МРЗ през настоящата година КТ „Подкрепа“ настоява още преди приемането на т.нар. „удължителен бюджет“. Аргументите за това искане са ясни:

  • невижданата от четвърт век инфлация през 2022 г. – средногодишният индекс на потребителските цени е 15,3%, но при хранителните продукти стига до 22%, а те са основно перо при нискодоходните домакинства.
  • по данни на Националния статистически институт, през 2022 г. потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява в сравнение с 2021 година.

Трябва да напомним, че през изминалата година Германия реализира увеличение на МРЗ цели три пъти, именно за да компенсира изоставането на доходите на най-бедните работници.

КТ „Подкрепа“ изразява подкрепата си за увеличение на минималната работна заплата от 1 юли 2023 г., като успоредно с това прави следните предложения за коригиране на чл. 244 от Кодекса на труда:

  • минималната работна заплата не може да бъде определяна по точна формула. 50 на сто от средната брутна работна заплата трябва да бъде долна граница на МРЗ, а всичко над нея да се договаря между социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. В противен случай този ключов показател излиза извън социалния диалог.
  • референтният период, който се взима за база за изчисляване на средната брутна работна заплата да бъде 6 месеца и да включва първите две тримесечия на текущата година. Текстът на ал. 2 на чл. 244 от КТ в момента взима предвид и последните две тримесечия на предходната година, а така определената МРЗ за следващата вече ще бъде неактуална.

Или текста на ал. 2 да придобие следния вид: „Минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на минимум 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 6 месеца, който включва първите две тримесечия на текущата година.“

 

 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

                                ИНЖ. ИОАНИС ПАРТЕНИОТИС
                                ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“