Конфедерация на труда „Подкрепа“ категорично не приема предвижданата от правителството на Република България концесия на „Летище София” ЕАД. Позовавайки се на нашия опит от предишни концесии на различни предприятия, считаме, че това ще доведе до финансови загуби за стотици милиони лева на българската държава, редуциране на персонала, занижаване на качеството на предлаганите услуги и най-вече на мерките за сигурност, нещо което в момента представлява пряка заплаха за сигурността на страната, имайки предвид атентатите на летищата в Брюксел и Истанбул. В момента „Летище София„ ЕАД е от малкото печеливши държавни предприятия, което самостоятелно генерира средствата за развитието си, като голяма част от тях  инвестира в модернизиране и подобряване на инфраструктурата си. При една евентуална концесия, всички вложени средства ще донесат печалба единствено за концесионера, което ще лиши държавата и самото летище от възвращаемостта на инвестираните от тях средства. Считаме, че идеята на правителството, със средствата получени от концесията да бъдат погасени част от дълговете на БДЖ и евентуално да се предприемат някакви оздравителна действия за икономически нерационална и социално неприемлива. Не приемаме тезата, че едно предприятие трябва да бъде жертвано за сметка на друго, още повече, че в продължение на вече 10 години не видяхме никаква воля за изработване на ефективна стратегия за развитието на железниците. Подобна стъпка би довело единствено до влошаване на състоянието на летището, без същевременно да бъдат решени окончателно проблемите на железопътните държавни предприятия.  Конфедерация на труда „Подкрепа“ апелира към правителството на Република България да преразгледа решението си за концесиониране на „Летище София“ ЕАД, като при необходимост, изразява готовност да защити с предвидените от Закона средства работещите в предприятието.