В проекта на Закон за бюджет на НЗОК за 2011 г. се виждат елементи от подписаното споразумение с Български лекарски съюз и принципното обещание на премиера г-н Бойко Борисов всички пари от здравни вноски да отиват само за здравеопазване. С това се изчерпват положителните характеристики на този бюджет. Въпреки настояването на КТ „Подкрепа“ и обещанието на вицепремиера и финансов министър г-н Симеон Дянков, в качеството му на председател на НСТС, да ни бъде предоставен и бюджета на Министерство на здравеопазването за 2011 г., такъв не ни бе даден. Липсата на бюджета на МЗ ни поставя в невъзможност да направим оценка на бюджета на НЗОК поради следните причини:
За пръв път от създаването на НЗОК се предвижда трансфер към Министерство на здравеопазването от страна на НЗОК за заплащане на медицинска помощ и лекарствени продукти за задължително здравно осигурени лица попадащи в обхвата на чл.82, ал.1 от Закона за здравето и разплащани от МЗ в размер на 340 млн. Не е ясно по силата на кой закон касата ще разплаща за дейности осъществявани и менажирани на МЗ, кой ще контролира разхода на тези пари и защо дейности, гарантирани от Конституцията и закони, ще се финансират от НЗОК вместо от държавата и то само за здравно осигурените лица. Тук влизат дейности касаещи спешни състояния, който държавата задължително осигурява независимо от здравно осигурителния статус на пациента. Ако тези текстове от Закона се приложат, това означава, че хиляди болни, например от туберкулоза, сифилис, хронично болни на хемодиализа, но здравно неосигурени, ще останат без лечение или ще бъдат лекувани за сметка на доходите на медицинския персонал в съответните заведения. Остава открит въпросът кой ще финансира дейността на диспансерите в България, колко е необходимата сума за това, кой ще финансира хемодиализата каса или министерство, и в какъв обем, какви са необходимите средства за лекарства и лечение на онкоболните, както и стойността на лекарствените продукти предназначени за лечение след трансплантация, които ще се финансират от НЗОК. Не е ясно защо касата ще трансферира пари към МЗ вместо да поема и финансира тези дейности, които са свързани с обхвата на задължителното здравно осигуряване.

За да се направи оценка на бюджета е необходимо да се знае какви задължения към изпълнителите на медицинска помощ НЗОК ще изплати до 31.12.2010 г., колко ще останат и ще се прехвърлят като задължения към бюджет 2011 г. В предоставения ни проект е видна сумата от 100 млн. за неразплатени задължения за предходната година. На практика това означава, че споразумението с Български лекарски съюз няма да бъде изпълнено в частта му за изплащане на дължимите суми до края на 2010 г. В същото време е видно, че с предвидената сума от 958 млн. за болнична помощ или средно по 80 млн. на месец, необходимите средства няма да достигнат размера дори и на 2009 г. и на фона на неразплатените задължения от страна на НЗОК за 2010 г. с тези пари болниците ще бъдат поставени на колене.

В проекта за бюджет никъде не фигурират средствата по резерва на НЗОК в размер над милиард и двеста милиона лв. По силата на кой закон тези пари се заличават от сметките на НЗОК. Подобни действия още повече ще демотивират българските граждани да плащат здравно осигурителните си вноски.
Основният извод, който може да се направи е, че държавата абдикира от задълженията си по Конституция към здравето на българските граждани като основният дял за финансиране на здравната система се прехвърля изцяло на работниците и служителите, които в същото време не участват в управлението на тези средства. Поради оттеглянето на държавата и натрупаните задължения към лечебните задължения през 2010 г., поради финансови операции целящи с пари от здравната система да се покриват нуждите за пенсии на практика макар и номинално повече пари от здравни вноски да влязат в бюджета на НЗОК, здравната система ще ползва реално по-малко средства спрямо от предходните години, за да покрие дефицита от 2010 г.
Поради гореизложените причини и липсата на бюджета на МЗ с точно разписани дейности и неясното финансиране от страна на НЗОК на дейности, които до сега не е финансирала, неизплатените суми, които следва да се платят от бюджет 2011 г. за разходи от 2010 г., КТ Подкрепа не може да подкрепи проекта на Закон за бюджет на НЗОК за 2011 г.