Ежегодно промените в данъчните закони се извършват в края на годината, като в законопроект за изменение на един закон се включват още няколко. В този смисъл КТ „Подкрепа“ приема настоящото обсъждане като такова за цялостните намерения за промени в тази сфера, затова за пореден път ще настояваме за нормализиране на данъчната система, така че държавата да не се издържа от най-бедните си граждани, а по-голямата отговорност да се поеме от по-състоятелните,  както е във всички цивилизовани държави.

Крайно неприемливо за нас е от отговорност да бъдат освобождавани тези, които печелят, да продължават да се ползват от отстъпки и в същото време да облагаме и минималните доходи на българските граждани. Всеизвестни са критиките на Европейската комисия, която ежегодно заявява, че данъчната система в България не намалява огромното неравенство в страната.

Някой трябва да плати цената на кризата, предизвикана от COVID-19. Именно затова още в началото на извънредното положение настояхме поне тази година да се забрани разпределянето на дивиденти и бонуси. Не може държавният бюджет да подпомага фирмите, които изпитват затруднения, с публични средства, а тези, които печелят от кризата, да не бъдат съпричастни с обществото, от което печелят. Заемите ще трябва да се връщат и това не бива да се случва на цената на допълнителни орязвания на гърба на редовия български данъкоплатец. Към настоящия момент това може да се коригира, като фирмите, разпределили дивиденти и бонуси в края на 2020 г., бъдат задължени да върнат средствата, с които са подпомогнати по социално-икономическите мерки срещу COVID-19.

I. Намалено ДДС за стоки от първа необходимост

През настоящата година видяхме, че правителството, в противоречие на всички свои официално заявявани позиции, промени ставката на ДДС за част от бизнеса. Това беше направено след поредица публично заявявани категорични позиции на министри и депутати от управляващото мнозинство, че през данъците политика не бива да се прави. И след като КТ „Подкрепа“ внесе над 30 000 подписа на граждани в подкрепа на искането за намаление на ДДС за стоки от първа необходимост. Ние смятаме, че цената на хляба, лекарствата, водата са далеч по-важни, отколкото цената на алкохола в ресторантите например.

По-голямата вреда всъщност е от това, че сега всички „анализатори“ ще обясняват, че диференцираното ДДС не води до намаление на цените, след като не се забелязва намаление на цените в заведенията. Но управляващите чудесно знаят, че самите те се съгласиха ресторантьорите да не намаляват цените. Това беше поредният подарък за този бизнес, без изобщо да се отчита смисълът и философията на ДДС – това е данък, който се покрива от потребителите и държавните институции следва да контролират редуцирането му да се отразява в намаление на крайната цена на стоките, не да гарантират допълнителни печалби на бизнеса.

За пореден път настояваме да бъдат взети предвид исканията, подкрепени от десетки хиляди български граждани за въвеждане на намалени ставките на ДДС за вода, основни и детски храни, базови медикаменти, учебници и книги на 9%. Аргументи като затруднено отчитане и контрол очевидно не са релевантни, след като правителството направи точно същото, но като реверанс към бизнеса.

II. Необлагаем минимум и максимален осигурителен доход[1]

Без значима промяна в структурата на данъците, не може да се очаква промяна в социалната и осигурителната система. КТ „Подкрепа“ многократно е заявявала позицията си „за“ връщане на необлагаемия минимум, диференцирани ставки на ДДС за стоки от първа необходимост и прогресивно данъчно облагане, каквото е то в нормалните, цивилизовани, западноевропейски държави, към които се опитваме да се присъединим не само формално.

Според последните публикувани данни от Министерството на финансите[2], 4% от българските граждани получават над 31% от облагаемите доходи. 4% от хората – около 1/3 от доходите. Държавният бюджет се пълни от най-нискодоходните 69% и от платения ДДС, докато корпоративният данък в страната е един от най-ниските в целия ЕС – едва 10%, като се прилагат различни данъчни облекчения, благодарение на които реалното корпоративно облагане още по-ниско.

За пореден път ще предложим два варианта за компенсиране на намалените приходи в бюджета при прилагане на необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата.

А. Модел без максимален осигурителен доход

Европейската практика и математиката сочат, че при осигурителна система без таван прогресивността може да е по-слабо изразена. Поради това залагаме относително скромна прогресия, а резулатите са следните:

  • по подобие на данъчното облагане да се „оплоскости“ и осигуряването, като в обхвата му влезе целият доход на лицето – този подход би довел до допълнителни приходи в осигурителните фондове от над 3 млрд. лв.;
  • добавка „Солидарност“ – скромна прогресивност: 20% данък върху доходите над 5000 лв., като за всички доходи до тази сума важат необлагаемият минимум и 10% данък над него;
  • корпоративен данък – ставка от 12% върху печалбите на бизнеса.

Дори само тези мерки са предостатъчни да платим „цената“ на това да не облагаме най-ниските доходи в страната. Да не пълним бюджета от джобовете на най-бедните работещи български граждани.

Б. Модел с таван на осигурителния доход, компенсиран от по-прогресивен данък

  • изместване на максималния осигурителен доход на 5000 лв. ще донесе около 2 млрд. лв. допълнително на хазната;
  • по-ниската осигурителна тежест за лицата с доходи над тавана следва да се компенсира с по-изразена прогресия в данъка върху доходите на физическите лица. За доходите до 2600 лв. се запазва сегашната ставка от 10%. Данък от 15% за доходите между 2600 и 5000 лв. и данък „Солидарност“ в размер на 25% за доходите над 5000 лв.;
  • корпоративен данък – ставка от 12% върху печалбите на бизнеса.

И двата модела включват увеличение на един от най-ниските корпоративни данъци в ЕС. Както и изсветляване на икономиката с най-голям сив сектор в ЕС. Напомняме, че преди две години министърът на финансите заяви публично, че плоският данък с необлагаем минимум е източник на корупция. Мерките срещу укриването на данъци и осигуровки следва да са малко по-креативни, което е въпрос само на политическа воля.

КТ „Подкрепа“ не възразява срещу предложените ни данъчни промени в ЗДДС и останалите няколко данъчни закона, но изявява готовност да участва в дебати за данъчната система като цяло и начините за борба със сивата икономика и в частност недекларирания труд. Затова предлагаме мерки, които бяха масово подкрепени в рамките на официално регистрирана гражданска инициатива и мерки, които биха могли реално да понижат неравенството и бедността в най-бедната страна в Европейския съюз.

 

[1] „Максимален осигурителен доход и влиянието му върху доходното неравенство“ https://www.fes-bulgaria.org/fileadmin/user_upload/images/publications/Maximalen_osiguritelen_dohod.pdf

[2] Писмен отговор на въпрос от Жельо Бойчев – народен представител от ПГ „БСП за България“, относно броя на лицата, които заплащат данък върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) и платения данък за 2019 година по групи и категории https://www.minfin.bg/bg/wreply/11134