ДО

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е

на Конфедерация на труда „Подкрепа“

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 47-254-01-34, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 07.04.2022 г.

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

С предложения законопроект народните представители предлагат да се извърши промяна на текста в § 1, ал. 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. В този параграф се съдържа дефиниция за „действителен стаж“, който в редица случаи се взема предвид при определяне на достъпа до и изчисляване на конкретния размер на пенсията на осигурените лица.

Проектозаконът всъщност предлага разширяване обхвата на лицата, които ще имат право да получават пенсия, ако към момента са в невъзможност да изпълнят критериите за определяне и изплащане на такава от НОИ. От тази поправка ще могат да се ползват лицата, които са изпълнявали наборна или мирновременна служба, както и признатите за репресирани лица, на които, по силата на чл. 7 от Закона за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица, е признат трудов стаж за времето на задържане.

КТ „Подкрепа“ вече изрази подкрепата си за законопроекта, като настоя периодите на заетост в студентски и ученически бригади също да бъдат признати за действителен стаж.