ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ КЪМ НСТС

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОО,

 

Проектът на Закон за бюджета на ДОО за 2023 г. не включва никакви промени в параметрите на държавното обществено осигуряване. В него единствено е изчислен размерът на разходите по сега действащите правила. С изключение на пенсиите, които се осъвременяват по силата на чл. 100 от КСО, всички останали обезщетения остават на нивата от 2022 г., което по същество означава, че значително губят покупателната си способност.

 

  1. Минимално обезщетение за безработица – замразено на 18 лв. на ден., което прави около 360 лв. на месец. КТ „Подкрепа“ многократно е настоявала това обезщетение да бъде 60% от минималния осигурителен доход, което би означавало сега то да е в размер на 468 лв. Така ще се запази връзката между осигурителен доход на лицето (поне в минималните му размери, макар че осигуреният може да се е осигурявал върху много по-висок доход) и обезщетението, което му се полага, докато е безработно. Автоматичната актуализация винаги се отхвърля от управляващите, за да се ограничат плащанията от фонд „Безработица“, въпреки че това заличава справедливостта на модела и води до засилване на демотивацията и намаляване на доверието на гражданите към системата.

 

  1. Обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – замразено на 710 лв. Т.нар. майчинство дълги години не беше актуализирано. Очевидно българските майки трябва да се надяват на партийни боричкания и наддавания, за да получават обезщетение поне в размер на минималната работна заплата, която биха получавали, ако не си бяха позволили лукса да раждат и/или отглеждат деца. КТ „Подкрепа“ за пореден път настоява майчинството да бъде обвързано и равно на минималния осигурителен доход. Подчертаваме, че това са лица, които са работили и са се осигурявали и пак ще го правят, след като междувременно дадат приноса си към укрепване на демографския потенциал на българското общество.

 

КТ „Подкрепа“ не приема обяснението, че средства за актуализация на обезщетенията няма. Ако приходите са недостатъчни, то е поради нежеланието на управляващите да увеличат административно минималните осигурителни доходи и максималния осигурителен доход, което води до хронично нарастване на дефицита на Националния осигурителен институт, който се дофинансира през бюджета. В тази връзка, настояваме:

  • да бъдат увеличени минималните осигурителни доходи. От няколко години работодателските организации бойкотират процеса по договаряне на МОД, поради което огромната част от позициите са на нивото на минималната работна заплата. С други думи, механизмът, който трябваше да осветли икономиката, вече не работи. Масово квалифицирани работници и специалисти, техници и приложни специалисти, ръководители съвсем законно се осигуряват на МРЗ.
  • да бъде увеличен значително максималният осигурителен доход. Напомняме, че той беше въведен след поредица консултации с международни организации. Размерът му трябваше да бъде 10 пъти минималната работна заплата. Благодарение на многобройните отстъпки към бизнеса и заможните български граждани, днес максималният осигурителен доход е в размер на едва 4,35 пъти МРЗ.
  • още в началото на настоящия мандат имаше уверения, че ще бъдат предприети решителни стъпки към изсветляване на недекларирания труд. Работодателите не плащат осигуровки за работниците и служителите, чиито доходи не са на светло. Макар укриването на осигуровки да беше криминализирано преди 8 години, до момента не е известен нито един случай, в който работодател е осъден за подобно деяние.

Отново обръщаме внимание, че замразяването на максималния осигурителен доход е и в противоречие на заложения в §6 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО принцип, който гласи, че максималната пенсия следва да бъде в размер на 40% от максималния осигурителен доход. За да не бъде нарушен за поредна година този принцип, следва или максималната пенсия да бъде намалена до 1360 лв., или максималният осигурителен доход да стане 8500 лв. На този проблем е обърнато внимание в мотивите към законопроекта, но се предлага обратния подход – за поредна година §6 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО да не се прилага. Ако можеше по този начин да излъжем математиката и да постигнем баланс между приходите и разходите – чудесно, но математиката не се интересува от политически заигравки и управленски страх, поради което дефицитът продължава да се задълбочава.

Ако не бъдат положени усилия за акумулиране на повече средства в осигурителната система, трансферът от държавния бюджет към бюджета на НОИ ще продължи да се увеличава, а това ще доведе до по-малко разполагаеми средства за всички останали обществени сектори – здравеопазване, образование, социални услуги, публичен транспорт и др.

Не на последно място обръщаме внимание, че разходите за персонал на НОИ изобщо не са променени. Това няма да даде възможност за никакво актуализиране на заплатите на служителите. Очевидно управляващите не знаят или не оценяват труда и отговорностите, които носят заетите там. Това беше и все още е една от натоварените администрации по време на пандемията от COVID-19. НОИ пое изплащането на добавките към пенсиите, вместо те да бъдат изплащани като социално подпомагане. Впоследствие се наложи спешно да преизчислят всички отпуснати пенсии в страната. Служителите на НОИ са професионалисти, които не могат да бъдат лесно заменени, защото притежават изключително специфични знания за пенсионната система.

КТ „Подкрепа“ настоява в Закона за бюджета държавното обществено осигуряване 2023 да се заложи увеличение с минимум 30% в перо „разходи за персонал” за увеличение на възнагражденията на работниците и служителите в системата на НОИ. Обемът и интензитета на работа в системата на НОИ в последните две години е изключително сериозен, промените и предизвикателствата пред работниците и служителите са значителни и следва да получат подобаващо възнаграждение за отговорностите, които носят. Уведомяваме ви, че в структурите на НОИ вече започва подготовка за стачни действия, което означава, че при неизпълнение на исканията на служителите съществува реален риск и замразените обезщетения, и осъвременените пенсии да не бъдат изплащани.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               С УВАЖЕНИЕ:

                         ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
                           ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“