ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ДОХОДИ И ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КДЖР,

Линията на бедност в България се определя чрез изследването на Евростат „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”. Новият размер, който ни беше изпратен за обсъждане, е 526 лв. – с 22 лв. повече от линията на бедност за 2023 г. или с 4,4% по-висок за 2024 г.

Обръщаме внимание, че при данните, на които се базира новата линия на бедност:

  • референтната година е 2021 г.
  • изследването е проведено през 2022 г.

Въз основа на информация за 2021 г. се определя линия на бедност за 2024 г. Очевидно е, че данните са безвъзвратно остарели. Инфлацията през 2022 г. беше 15,3%, като при храните стигна до 22%, а през 2023 г. цените на стоките и услугите продължават да растат. Ако размерът на линията на бедност не се актуализира, показателят няма как да отразява реалната социално-икономическа ситуация в страната. Напомняме, че линията на бедност вече има значение, тъй като въз основа на нея се определя финансовата подкрепа за хората с увреждания, социалните помощи по Закона за социално подпомагане, ползва се и за определяне на достъпа до социална пенсия за старост.

КТ „Подкрепа“ настоява да се направят нужните промени в Методиката за определяне на линията на бедност за страната, така че да има възможност размерът й да се актуализира с размера на инфлацията. Така поне отчасти ще се компенсира изоставането на данните, които са база за нейното калкулиране.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

                                ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
                                ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“