С Т А Н О В И Щ Е

на Конфедерация на труда „Подкрепа“

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната

 

КТ „Подкрепа“ подкрепя посоката, в която се движи минималната работна заплата, но е неудовлетворителен темпът, с който това се случва. Многократно сме демонстрирали как и къде се променят трудовите доходи – официалните данни, публикувани от Министерство на финансите, показват, че за периода 2012-2016 г. единствената група сред нискодоходните, при която видимо има по-значим ръст, е тази, в която административно се увеличават трудовите възнаграждения 250-600 лв.

Източник на данните: Министерство на финансите

Увеличение с 6,6% обаче е крайно недостатъчно, за да задържим в страната намаляващото българско население в трудоспособна възраст. Разбира се, алтернативата е това, за което настояват работодателските организации – привличане на още по-уязвими работници от трети държави. Да прогоним българските граждани и да ги заменим, едва ли е стратегия, която ще получи подкрепа от българския народ.

Въпреки че през последните години ежегодно се увеличава минималната работна заплата, напредъкът е меко казано ограничен. На следващата графика се вижда, че вече сме на предпоследно място в ЕС по покупателна способност на минималното възнаграждение в България. Държавата, която ни заменя от 2020 г. на дъното на класацията, е Латвия.

Следствие от ниската МРЗ, най-ниски са и останалите трудови възнаграждения в България. Почти готови са и едни от най-чаканите данни на Евростат – тези за медианната ставка. Отново сравнени в покупателната им способност.

 

Във връзка с всичко изброено до тук и във връзка със заложените планове за замразяване на МРЗ през следващите години, КТ „Подкрепа“ настоява графикът за увеличение на минималната работна заплата да бъде удължен. Ако след години преговори и работни срещи бъде постигнато споразумение между социалните партньори за договаряне на МРЗ без участието на държавата, няма никакъв проблем механизмът да се промени. Към момента обаче е жизнено важно най-ниското заплащане в България и Европейския съюз да продължи да се увеличава.

КТ „Подкрепа“ напомня, че квалифицирани кадри се задържат с високо заплащане. Без хора няма икономика, няма и печалби.

Становище на КТ „Подкрепа“ относно Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната