Един свят: работни места, доходи, социална защита
Докато вирусът COVID-19 опустошава света, сме свидетели на най-голямата проява на солидарност в човешката история


В момента затварянето на компании и фирми и ограниченията в ежедневието обхващат по-голямата част от населението на света, за да се предотврати бързото разпространение на вируса в различните общности и да се защитят възрастните хора, както и тези с вече съществуващи здравословни проблеми. Икономическото и социално въздействие, при което животът и средствата за препитание са поставени в позиция на изчакване, разстрои целия трудов свят, при което нископлатените и неосигурени работещи носят тежестта в толкова много държави. Правилният акцент, в отговора на тази пандемия, е върху ограничаването и смекчаването на последиците, както и в подкрепата за здравните работници и всички полагащи грижи, които са на първа линия, и за тези в много други жизненоважни сектори. Борбата срещу разпространението на вируса се води на всяко работно място, навсякъде по света.

На 1 май ние отдаваме заслуженото на работещите в здравеопазването, както и на тези в останалите сектори от първостепенно значение, свързани с грижата за хората и чиято работа е съществена за спасяването на човешки живот и предоставянето на жизненоважни продукти и услуги.

Десетки хиляди хора са загинали и много други ще страдат от трайни за здравето им последствия. Прогнозите сочат опасността 200 милиона работни места да бъдат загубени, а милиони са изложени на риск да бъдат изхвърлени в бедност, както и все по-сериозното задълбочаване на съществуващото огромно неравенство. Заради неадекватна или никаква социална закрила, две трети от световното население са изцяло изоставени и има много, които са изправени пред лишения и глад.

Въздействието на тази криза брутално разкри недостатъците на модела на глобализация, който беше наложен на трудещите се жени и мъже. Системите за обществено здравеопазване бяха обезсилени от строги икономии, а ерозията при правата на работещите е оставила милиони от тях изложени на опасности. Жените, трудовите мигранти, етническите малцинства и други, които са подложени на дискриминация, носят особено тежко бреме. Това трябва да се промени.

Антидотът за тази криза е в солидарността, която е жизнената сила на синдикатите през цялата история и днес. Всички страни трябва да работят заедно за преодоляване на първоначалната вълна на COVID-19 и да се подготвят за бъдещето. Приветстваме правителствата, които използват пълноценно социалния диалог, за да се справят с кризата и да осигурят заплащане и подкрепа за доходите на своите граждани. Ние осъждаме онези правителства, които отказват да си сътрудничат със синдикалните организации в страните си или в международен план с тези от други държави, както и управляващите, отричащи реалността на пандемията. Ние осъждаме и правителства, които допускат насилие и нарушения на човешките права на огромна за собствените си хора цена, както и корпоративните хищници, които се стремят да се възползват от кризата. Настояваме всички компании да зачитат правата на работещите и настояваме управляващите да се уверят, че го изпълняват. Потвърждаваме отново ангажимента си да се борим срещу крайната десница, да им попречим да се възползват от тази криза и така да подкопаят демокрацията и правата на човека.

Никой не може да бъде изоставен. Огромните инвестиции в областта на здравеопазването и грижите, за да се гарантира, че всички имат достъп, както и пълното зачитане на правата на всички работещи, трява да бъдат в основата на възстановяването, преустройването и устойчивостта.

Рестартирането на световната икономика трябва да има три основни цели:

Работни места: Милиони работни места са унищожени. Пълната заетост и достойният труд за всички трябва да бъде целта, както и здравословните и безопасни условия, край на несигурността на работното място и официализиране на недекларирания труд.

Доходи: Делът на заплатите в световната икономика от десетилетия се е понижавал и в тази криза има спад на рисковете. Минималното заплащане трябва да бъде въведено навсякъде, правото на колективно договаряне да бъде гарантирано за всички работещи и трябва да бъде заличена разликата в заплащането на жените и мъжете.

Социална защита: Милиарди хора са останали без социална закрила и са изложени на сериозен риск при опустошителни за здравето и икономиките последици от тази криза. Сега е моментът за глобално сътрудничество и финансиране на социалната закрила за всички. Светът не може да обърне гръб на най-нуждаещите се сега или при възстановяването в едно приобщаващо и устойчиво бъдеще.

Тези цели са от основно значение за възобновяването на икономиката и осигуряването на здраве и благосъстояние за всички на планетата. Призоваваме всички правителства и международни институции да работят заедно за постигането им.

Където и да сме и каквито и да са различията ни, живеем в един свят. Синдикатите знаят, че солидарността работи. Трябва да го направим приложимо за целия свят.

Присъедини се в този майски ден към нас в чест на делото на тези мъже и жени, които работят на първа линия срещу пандемията, като споделиш своите снимки и истории, използвайки #MayDay в Twitter, Facebook и Instagram, или ги изпрати на press@ituc-csi.org, както и за видеа на special Labourstart May Day page.