ДО
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ

 

Работниците и служителите в железопътните предприятия: ДП НК ЖИ, „Холдинг БДЖ“ ЕАД, „БДЖ – ПП“ ЕООД и „БДЖ – ТП“ ЕООД са над 20 000 души. Съгласно договореностите в действащите колективни трудови договори в тези предприятия, работодателят поема 50% от разходите на работниците и служителите при почивка в почивните бази. Освен това за възстановяване на работоспособността и здравето на работниците и служителите от втора категория труд и други длъжности, работодателят осигурява 5 дни веднъж в годината безплатен профилакториум в една от почивните бази на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.
В двете почивни бази ЦПВЦ „Паничище“ и ПВЦ „Приморско” за 2021 г., в периода м. юни – м. август включително са почивали 3490 души.
Заетост на базите през месеците юни, юли и август 2021 г. е както следва:

2021 г. Паничище Приморско Общ брой почиващи

за 2021 г.

Брой почиващи Брой почиващи
юни 168 123
юли 610 922
август 746 921 3 490
общо 1524 1 966

 

Прогнозата за 2022 г. е, че ще се ползват услугите на почивните станции от същия брой почиващи, което означава, че 3500 служители на железопътните предприятия ще бъдат лишени от правото им на почивка и възстановяване. В таблицата не са включени ПВЦ Журналист и комплекс от бунгала и ПЦ в гр. Бяла. Тоест, за летния период от почивка ще бъдат лишени над 5000 служители на железопътните предприятия, като в тази цифра не влизат полагащият се профилакториум за определени професии и евентуални бъдещи късни резервации.

С Решението на МС № 318/20.05.2022 г. „да бъдат отменени всички предварително направени резервации, включително на служителите на съответните ведомства“, с което се постановява почивните бази да бъдат предоставени за настаняване на бежанци за времето от месец юни 2022 г. до месец август 2022 г. включително, е грубо нарушаване на договореностите в колективните трудови договори в дружествата, като лишава работниците и служителите да могат да почиват във ведомствените бази на преференциални цени и ще трябва да ползват хотели на доста по-високи цени. Това ще натовари допълнително издръжката и понижи жизнения стандарт на нашите работници и служители, след като трябва да се справят с генерираната двуцифрена инфлация от една страна и ниското заплащане на труда от друга страна.
Имате ли решение как щи ги компенсирате?
Няма ли работещите да получат извинение от Ваша страна?
Освен това себестойността на услугата предоставяна от почивните бази е значително над предлаганата държавна помощ от 15 лв. на човек. Морските почивни бази работят основно през летните месеци и получените средства са в основата за издръжка на поделение „Почивното дело“ в ХБДЖ. Принуждавайки дружеството по този начин да работи на загуба ще доведе до ликвидирането на тази дейност и затваряне на почивните станции.
Логичен е въпроса, защо предложението да бъдат ползвани почивните бази за настаняване на бежанци в началото на кампанията, когато средствата осигурявани от държавата бяха в размер на 40 лв., а периода съвпадаше с такъв на слаба посещаемост, същите не бяха одобрени, а средствата бяха насочени към собственици на частни хотели! Сега когато влизаме в активния летен сезон и когато средствата са близо три пъти по-малко, и е невъзможно да се оперира и предоставя такава услуга от хотелите, бежанците се насочват към ведомствените държавни бази?
Нашите работници и служители изпълняваха съвестно своите задължения и бяха на първа линия през пандемичния период. Затова Ви призоваваме и настояваме за незабавно прекратяване нарушаването и вмешателството на постигнатите договорености в подписаните колективните трудови договори в системата на железопътния транспорт и национализация на почивните бази!

С уважение,

инж. Зоринчо Йорданов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НЖС „ПОДКРЕПА”