По повод на появилите се в публичното пространство слухове, че ефективната стачка на работниците и служителите от БДЖ и ДП „НКЖИ“ е незаконна след 10.12.2011 г., изразяваме следното становище:

Обявената стачка е напълно законна, тъй като представлява продължаване на стачната процедура от м. март 2011 г., при строго спазване на постановените арбитражни решения за определяне на задоволително транспортно обслужване по смисъла на чл.51 от Закона за железопътния транспорт. Арбитражните решения определят единствено часовия диапазон за провеждане на ефективни стачни действия. Както знаете, стачкуващите работници и служители упражняват правото си на стачка в часовия пояс от 8.00 до 16.00 часа. По никакъв начин не се вменява задължение за стачкуване съобразно графици за движение на влакове, още повече че тези графици са определени едностранно от работодателите. Поставените арбитражни решения са в сила за цялото времетраене на стачката до нейното прекратяване. Законността на стачката се определя към момента на нейното започване и към момента на постановяване на арбитражните решения.

СКЪПИ СТАЧКУВАЩИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Стачката е напълно законна, не се поддавайте на слухове и провокации.