Днес, 28 февруари, се провежда младежко обучение на тема “Основи на сидикализма, колективно трудово договаряне и социален диалог” в град Пловдив. На мероприятието присъстват младежи, членове на Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване” – “Подкрепа” и Синдикат на административните служители “Подкрепа”.  С приветствена реч събитието откри заместник-председателят на Ф “СИВ” – “Подкрепа” Йордан Йорданов.

По време на обучението презентации представиха Федералният секретар на Ф “СИВ” – “Подкрепа” Пламена Партениотис на тема “Какво е синдикат”, адвокат Даскалов от СРС Пловдив – “Защита на трудовите права на работниците”, Федералният секретар на Ф “СИВ” – “Подкрепа” Теодора Сухорукова – “Социален диалог и колективно договаряне”. Дебат на тема “Защо солидарността е важна? Разлики в трудовото право при държавните служители” проведе председателят на САС “Подкрепа” Кремена Атанасова.

Младежите имат възможност да се запознаят в детайли с процеса на социалния диалог, основите при колективното договаряне, както и получиха знания относно историята на синдиката, извоюваните постижения през годините и защо е от огромно значение работещите да се синдикализират.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */