КТ „Подкрепа“ стартира проект „ПИЕР“, като част от усилията на организацията за намаляване на младежката безработица и тяхната институционална експертна реализация.
С цел повишаване капацитета и развиване на предлаганите дейности, Конфедерацията допълва експертизата си със знаещи и можещи млади хора, които в същото време имат възможност за професионално изграждане и кариерно израстване. В тази връзка на 18 февруари 2014 г. от 11.00 ч. в централата на КТ „Подкрепа“ /зала „Мецанин“/ президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ще открие въвеждаща пресконференция на проекта, чрез който синдикатът ще изгради допълнителен организационен капацитет и реално ще създаде условия за заетост на безработни младежи. Конфедералният секретар на КТ „Подкрепа“ Емил Димитров ще представи рамката на проект „ПИЕР“, който ще осигури знания, умения и дългосрочната заетост на 30 безработни младежи – юристи, икономисти, експерти деловодство и архив в Централата на КТ „Подкрепа“ и офисите на нейните професионални и браншови поделения в гр. София.
В пресконференцията ще участва и д-р Асен Ангелов /изп. директор на Агенция по заетостта/.

Събитието се реализира от КТ „Подкрепа“ в рамките на проект „ПИЕР“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място“.