Центърът за професионално обучение към КТ „Подкрепа“ стартира сформирането на групи за изучаване на английски език в гр. София /ул. „Ангел Кънчев“ 2/ по проект „Ваучери за заети лица“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020. Курсовете са с продължителност от 300 учебни часа, включват три нива и са съобразени с профила на обучаемите. 15% от стойността на обучението се съфинансират от обучаемите.

За повече информация: Мария Петрова – 0896575919