На 10 септември 2012 г. от 14.00 ч. в хотел „Зора“, гр. Враца председателят на СРС „Подкрепа“ – Враца Десислава Димитрова ще открие Мотивационната кампания за популяризиране на електронното Дистанционно обучение „Лидерски умения и граждански компетентности“.
Всички желаещи да участват в обучението ще имат възможност да развият ключови умения чрез темите: „Лидерски умения“ /с лектор Юлиана Илиева/, „Екипна работа“ /с лектор Милена Михайлова/, „Водене на преговори“ /с лектор Весна Ненчева/, „Граждански и обществени компетентности“ /с лектор Евгений Дайнов/; да придобият трудово-правни знания чрез информацията в темите „Основи на трудовото право“ /с лектор Стефанка Симеонова/, „Принципи на заплащане на труда. Формиране на работната заплата. Извънреден труд, ваучери, работно облекло“ /с лектор Наталия Кирова/, „Пенсионно осигуряване“ /с лектор Веселка Янакиева/, „Здравноосигурителни права“ /с лектор Теодор Василев/, „Безопасност и здраве при работа“ /с лектор Виолета Добрева/, „Работно време. Режим на труд и почивка“ /с лектор Мариана Калоферова/; както и да усъвършенстват синдикални компетентности, като се запознаят с нормите и практиките, представени в темите: „Основни синдикални права“ /с лектор Маргарита Чинова/, „Колективни трудови спорове, митинги и шествия“ /с лектор Невена Георгиева/, „Икономическа информация за нуждите на КТД в производствената и бюджетната сфера“ /с лектор Десислава Панайотова/, „Ролята на синдикалната организация в обществото за защита на правата на работниците“ /с лектор Людмила Георгиева/, „Европейски работнически съвети и международно синдикално движение“ /с лектор Росица Иванова/.
След Враца, кампанията ще се проведе и в: Русе (11 септември 2012), Варна (12 септември 2012), Бургас (13 септември 2012), Пловдив (14 септември 2012), Благоевград (14 септември 2012). По време на събитията преподавателите ще представят темите, включени в обучението, а координаторът на дейността по обучението Ваня Тивидошева ще направи он-лайн демонстрация на електронната платформа.
Обучението ще стартира през месец октомври 2012.
Мотивационната кампания е част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.