На водените преговори днес, 7 декември, в ДП „НКЖИ“ и БДЖ не се постигна конкретна договореност. От страна на мениджърския екип на БДЖ бяха нарушени ангажиментите, поети вчера, 6 декември, а именно: да бъдат запазени параметрите на заплати и социални плащания от 2009 г. и до 1 юни 2012 г. да бъде разработена съвместно между синдикати и миниджърски екип бонусна система. След като днес сндикатите приеха шестте точки, предложени вчера от работодателите от „НКЖИ“, същите се отказаха, което е явно нежелание от тяхна страна за сключване на споразумение. Вместо това изпълнителният директор на холдинга г-н Недев предложи от 1 януари 2012 г. да бъдат орязани социалните плащания, за да се формират средства за „бонусна система“. На преговорите в ДП „НКЖИ“ работодателят г-н Ламбрев сам оттегли, направените вчера свои предложения за синдикална закрила, приети от синдикатите.
Умишленото протакане на преговорите и ежедневната промяна в позицията на господата Недев и Ламбрев показват, че целенасочено се извършват действия за продължаване на безсрочната стачка на българските железничари. По този начин ще бъдат обслужени не интересите на българските железничари, а корпоративни интереси.
В тази връзка ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа“ се обърнаха с искане към президента на Р България да свика Консултативния съвет по национална сигурност, имайки предвид, че с умишлените действия на ръководството на БДЖ грубо се засягат държавните интереси и необратимо се разстройва транспортното обслужване и ползването на жп инфраструктурата. Непосредствено се застрашават интересите на държавата, свързани с нейната национална сигурност. Прехвърлянето на всички пътнически и товарни превози извън времевия диапазон на стачката представлява едностранно нарушение от ръководството на БДЖ на сключения с държавата договор за национален превозвач.
Утре, 8 декември, преговорите в ДП „НКЖИ“ продължават от 14.00 ч. в сградата на НКЖИ със Стачните комитети, а от 15.00 ч. -в БДЖ ЕАД.
Напомняме, че и вторият опит на ръководството на българските железници за обявяване незаконност на стачката се провали. На делото, заведено от „Пътнически превози“ ЕООД не е даден ход поради груби процесуални нарушения.

07 декември 2011 г.