ЕКП подкрепя днешното решение на Комитета на министрите в Съвета на Европа, което ще сложи край на ограниченията в колективното договаряне за самонаетите служители.

Това решение е в съгласие на по-ранно решение на Европейския комитет по социалните права /ЕКСП/ относно жалба  на Ирландската конфедерация на синдикатите,  подкрепена от ЕКП.

Решението на ЕКСП потвърждава скрепеното в член 6, параграф 2 от Европейската социална харта относно право на колективно договаряне за самостоятелно заетите лица, като актьори, журналисти на свободна практика и музиканти, и че ограниченията, основани на Закона за конкуренцията или Търговското право не са легитимни в демократичните общества.

Европейското решение е в съгласие с ирландското изменение в Закона за конкуренцията от май 2017 г., което позволи колективното договаряне за журналисти и артисти, извоюван с борбата на Ирландския синдикат „Справедливост“ и Ирландската конфедерация на синдикатите.

Решението на ЕКСП следва също така съдебната практика по Конвенциите на ILO: 98, 151 и 154, които разширяват правата на колективните трудови договори за всички работодатели и работещи, включително за самостоятелно заетите лица.

„Законът за конкуренцията трябва да си служи с твърдост спрямо силните и с деликатност към слабите” каза  Thiébaut Weber, конфедерален секретар на ЕКП.

„Нуждаем се от правила за спиране на картелите и антитръстовите практики на монополите, а не да възпрепятстваме самостоятелно заетите работници да се синдикализират, за да договарят справедливо възнаграждение и условия на труд.“

„Призоваваме Европейската комисия да даде ясни насоки на държавите-членки, за да прекратят те нарушаването на фундаменталното право на трудещите се.“, добави Esther Lynch, конфедерален секретар на ЕКП. “Подкрепяме и призивът на ЕКСП към държавите-членки, що се отнася до одобряването и прилагането на европейските законодателни инструменти, да се съобразяват напълно със задълженията, които са поели с ратифицирането на Европейската социална харта.“