Провалът на подписването на CETA и последващото отлагане на Срещата на върха „ЕС – Канада“ сочат, че нашите опасения са били основателни и споделени от местните и национални политици, както и че споразумението не може да бъде ратифицирано, докато отправените забележки и недостатъци в CETA не бъдат напълно коригирани.

Всичко това е в резултат от преговорен процес, проведен в тайна. Ние вярваме, че ситуацията можеше да бъде избегната, ако страните, участвали в преговорите, бяха провели сериозни консултации със синдикатите и с гражданското общество, а също и ако самите преговори бяха протекли по-прозрачно още от началото си. Едва след като преговорите приключиха, изцяло договореният текст бе публикуван, но в същия този момент ни беше съобщено и че споразумението CETA вече не е отворено за дебати, допълнения или изменения.

Дори след като новото Канадско правителство договори промени в механизма за решаване на спорове по отношение на инвестициите, ние бяхме отново информирани, че CETA е затворен за изменения. Тази радикална позиция претърпя някои промени през последните няколко седмици. По такъв начин бе направен опит да се справят с опасенията на някои държави, а в крайна сметка и с парламента на провинция Валония, което означава и доказва, че когато има политическа воля, има и възможност за коригиране, с цел подобряване на споразумението.

Трябва също така да вземаме под внимание проведените дискусии относно изготвянето на съвместна декларация (които понастоящем биват още наричани „инструмент за съвместно тълкуване на СЕТА“) от страна на Комисията и на Канадското правителство, чиято обща цел е да спомогнат за изясняване на спорните части от споразумението. Въпреки всичко, доминира общото мнение на ЕКП и CLC, че това се случва твърде късно и в твърде ограничени срокове, за да бъде обсъдено споразумението така, както трябва. Налице е отново липса на консултации със синдикатите.

По наше мнение, всяка декларация или инструмент, за да бъде ефективен и да може реално да промени текста на CETA, трябва да бъде правно обвързващ, да има реално и конкретно въздействие относно най-спорните части на споразумението, както и напълно да се „справи“ с основателните опасения, които CLC и ЕКП съвместно очертаха още преди месеци, особено що се отнася до приложението на трудови права, пълно опазване на обществените услуги и обществени поръчки, опазване на околната среда, както и отхвърляне клаузите на инвеститорите.

За да бъде възвърнато доверието на европейските граждани и работници и ако Европейската комисия и Канадското правителство искрено имат желание това споразумение да се превърне в добър и прогресивен стандарт за търговските споразумения, време е да инициират съвместно рестарта на един прозрачен преговорен процес, насочен към включване в текста на CETA задължаващи и приложими разпоредби, които наистина могат да се справят с опасенията на ЕКП и CLC. Не трябва да бъдат пропускани и опасенията по отношение на привилегирования статут, който инвеститорите е предвидено да получават посредством Системата за инвестиционен съд (ICS). Това сериозно нарушава множество трудови стандарти и разпоредби, които не включват правоприлагащи механизми в текстовете си.

ЕКП и CLC изискват от Европейската комисия, от правителството на Канада и от държавите-членки на ЕС да рестартират преговорите, с цел провеждане на демократични консултации със синдикатите и гражданското общество. Само така ще бъдат реализирани необходимите промени в споразумението и само по този начин ще могат да бъдат преодолени съществуващите опасения и да бъде наложен справедлив и прогресивен стандарт за търговските споразумения на световно равнище.

ЕКП и CLC осъждат натиска, оказван  върху Валонските институции, с цел да се блокира процеса на демократично и прозрачно договаряне.