По време на своята среща на 11 юли 2016 в Лондон синдикалните лидери обсъдиха последващите стъпки, които ЕС и Великобритания трябва да предпиемат, след референдума на Brexit. Бе договорено следното:

  • „преговорите относно Брекзит …. не бива да омаловажават или влияят негативно над формирането и основите на Европейския съюз: единен пазар, основаващ се на свободно движение и общо приложими правила в защита на работещите хора, на потребителите, както и на околната среда”;
  • „не трябва да причинят каквото и да било забавяне, отлагане или спиране на действията в посока за създаване на една по-справедлива и равностойна Европа, за създаване на повече и по-добри работни места, за възстановяване баланса на икономическото управление със силни социални и прогресивни фискални политики”;
  • Европейският съюз трябва „да подсигури устойчив растеж, качествени работни места и надежда за бъдещето“, както и да прекрати практиката на строги икономии, за да се справи с „гнева и разочарованието на своите гласоподаватели”, които както синдикалните лидери отбелязаха, „не се ограничават единствено само до Великобритания”;
  • „ЕС трябва да инициира провеждането на реформи, които насърчават прозрачността, демокрацията, равенството и достойните условия на труд и достоен стандарт на живот за всички”.

Те още по-конкретно призовават за „предприемане на спешна реакция и поемане на ангажимент“, относно постигане на напредък по инициативите, включително преразглеждане на Директивата за командироване на работници и служители, на Европейския стълб на социални права, а също и на участието на синдикатите и работодателите във формирането на европейската икономическа и социална политика.

По въпроса с мигриращите работници, лидерите „призовават националните правителства и ЕС да се справят с опасенията на местното население в приемащите държави”, като предприемат „действия в посока прекратяване процеса на „подбиване” равнището на заплатите и с които да се гарантира, че работещите, вършещи една и съща работа на едно и също работно място, получават еднакво заплащане“.

Генералният секретар на Европейската Конфедерация на Профсъюзите Luca Visentini заяви следното: „Европейското синдикално движение служи в посока насърчаване и защита интересите на работещите хора посредством преговори за нови взаимоотношения между ЕС и Великобритания. Ние ще следваме преговорите в тясно сътрудничество с Конфедерацията на синдикалните организации на Великобритания (TUC).”