КНСБ и КТ „Подкрепа“ категорично не подкрепят и няма да подкрепят предложенията за промени в Кодекса за социалното осигуряване във вида, внесен за обсъждане на днешното заседание на Министерски съвет! Мерките, с които настоящото правителство очаква да върне доверието на хората в пенсионната система, предлагат същото поколение, което страда от липса на доходи и възможности за трудова реализация, което за последните 10 години понесе нарастване на възраст и стаж за пенсиониране (стажът – с 14 г. за жените и с 12 за мъжете, а възрастта за жените с 5 години, а за мъжете с 3), да приеме безропотно ново утежнение на условията за достъп до пенсия.
КНСБ и КТ „Подкрепа“ не приемат философията на предлаганите промени. За пореден път заявяваме, че проблемът с дефицита на НОИ може да бъде решен с осигуряването на повече приходи, а не с орязване на разходи. Въпросите за по-висок стаж за пенсиониране и за увеличение на пенсионната възраст могат да решават само в дългосрочен план демографски проблеми и по същество нямат нищо общо с ефективността на пенсионната система. Те ще оставят нови десетки хиляди български граждани, без възможност да работят и да натрупат изискваните години/стаж за пенсия и без реални изгледи да получават заслужените си през годините пенсии в близък до трудовите им възнаграждения размер.
За нас е необяснима липсата на координация в позициите на отделните правителствени институции и представители по отношение на предлаганите промени:
След допитване до синдикалните членове на двете конфедерации и неколкократни преговори бе постигнат консенсус между работодатели и синдикати за това какви трябва да бъдат основните цели на извършваната реформа:
– до 2015 година да бъдат стабилизирани фондовете на държавното обществено осигуряване, така че приходите от вноски да покриват разходите;
– през 2020 година размерът на пенсията от първия – солидарния стълб – да възлиза на 65 % от средния личен доход на работника преди да се пенсионира, а от втория стълб (частните пенсионни фондове) да се получава допълнителна пенсия в размер на не по-малко от 20% от средния личен доход на работника от труд.
Тези цели срещнаха подкрепата на мнозинството от парламентарните групи по време на инициираните от синдикатите срещи с народните избраници. Парламентарната група на ПП ГЕРБ пое ангажимент да инициира широк дебат по пенсионната реформа с участието на ръководствата на всички парламентарни групи, на синдикати и работодатели, в който да участват финансовият и социалният министри и който да се състои в началото на септември, преди внасянето за гласуване на промените в НС. Целта на дебата е постигането на максимално широк обществено-политически консенсус за целите и мерките на реформата, които да доведат до дългосрочен и балансиран ефект.
На среща с ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа“ лично министър-председателят Бойко Борисов подкрепи ключови предложения на синдикатите и пое конкретен ангажимент за реализацията на мерките:
– през септември правосъдният министър Маргарита Попова да изготви и внесе необходимите промени в Наказателния кодекс за криминализирането на укриването на осигурителни вноски
– финансовият министър Симеон Дянков спешно да изготви фискални разчети за ефекта от евентуално вдигане на осигурителната вноска с 2% от 01.01.2011 г. до размера и от 2009 г.
– незабавно да бъдат разработени допълнителни мерки за повишаване събираемостта на осигурителните вноски от НАП.
Министър-председателят Бойко Борисов заяви, че законодателните промени по пенсионната реформа, които трябва да бъдат готови през септември, ще отчитат балансирани и справедливи решения за справяне с фискалния недостиг в осигурителната система, както и със задълбочаващата се демографска криза.
Необясними са действията на правителството за прибързано разглеждане от Министерски съвет на промените в КСО без одобрението на социалните партньори и в разрез с позицията на министър-председателя Бойко Борисов и парламентарната група на управляващата партия ГЕРБ… Предлаганите промени не гарантират финансова стабилност на НОИ (очакванията са за едва 73 млн. лв. икономии за 2011 г. като резултат от всички тези драматични и болезнени мерки) и са в противоречие с договореното с парламентарната група на ГЕРБ и другите парламентарно представени партии обсъждане на пенсионната реформа през месец септември.
По-трудният достъп до пенсия, орязаните права на хората от Първа и Втора категория труд, без да са подобрени условията на работа за тези професии, провокира остро социално напрежение сред работниците и служителите.
КНСБ и КТ „Подкрепа“ апелират още веднъж към министър-председателя Бойко Борисов да внесе яснота в посланията на правителството като лично заяви конкретно дали ще бъде търсен обществен консенсус преди внасянето на каквито и да било промени в пенсионната система, или правителството само ще понесе отговорността за промените.
Ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа“ се обръщат към своите структури, че въпреки дадения мандат да отстояват аргументирани и ясни позиции, въпреки положените усилия в разговорите и преговорите с работодатели и правителство, предложенията на двата национално представителни синдикати не бяха чути. Ръководствата на двата синдиката считат, че трудовите хора в България, синдикалните членове и организационни структури следва да вземат решение за това как да се противопоставят на накърняването на техните права и интереси, за конкретните начини и средства, включително и чрез прилагане на всички разрешени от закона действия, с цел защита правата и интересите на хората на наемния труд. Тези действия също така следва да бъдат обвързани съобразно времето на разглеждане на законопроекта в Народното събрание.
КНСБ и КТ „Подкрепа“ заявяват, че по повод липсата на консенсус за промените в пенсионната система и пенсионните права на трудещите се хора в България имат намерение да организират цялостна кампания против драстичното утежняване на правото на пенсия!