На 19 октомври 2010 г. се проведе съвместно заседание на двата Национални стачни комитета на КТ „Подкрепа“ и на КНСБ. заседанието се проведе след Консултативен съвет на КТ „Подкрепа“ и на КНСБ от 14 октомври 2010 г., на който бяха обсъдени проблемите за пенсионната и здравната реформа, както и внесеният от МС Проектобюджет на Р България за 2011 г., създаващи социално напрежение в различни отрасли. На заседанието бяха обсъдени координацията и общите действия по организиране на протести на национално, браншово и фирмено равнище. В тази връзка:
1. Двата национални стачни комитета приемат днешното решение на МС, свързано със спорове по Националното споразумение за нова стратегия за финансова стабилизация на ДОО и усъвършестване на пенсионното законодателство. Стачните комитети на двете конфедерации очакват и настояват Споразумението да бъде прието и подписано на насроченото на 23 октомври 2010 г. заседание на НСТС, след което постигнатото в него съгласие да бъде облечено в законови текстове в КСО. Двата стачни комитета запазват своята готовност за организиране на национални протестни действия.
2. Във връзка с непоследователните действия на управляващите по отношение на финансирането и реформата в сферата на здравеопазването, беше сформиран Национален щаб за обсъждане и организиране на протестни действия. В него включени представители на двете медицински федерации на КТ „Подкрепа“ и КНСБ и представители на Лекарския съюз. Националния щаб ще започне своята работа от 25 октомври 2010 г.В тази връзка КНСБ в най-скоро време ще свика заседание на ИК на КНСБ, на което след запознаване с позицията на Федерацията на синдикатите в здравеопазването на КНСБ и анализа на синдикалните експерти, ще се формира политическата позиция на Конфедерацията, във връзка с организиране на евентуални протестни действия в сектора. Междувременно, ще участваме във всички форми на обсъждания и консултации, свързани с проблемите на финансирането и евентуалната реформа в сферата на здравеопазването.
3. Двата Национални стачни комитета подкрепят организираните протести срещу решението за затваряне на ТЕЦ „Брикел“ – Гълъбово. Стачните комитети очакват възникналите проблеми да решени на насроченото на 22 октомври 2010 г. заседание на браншовия съвет за социално партньорство. В работата на браншовия съвет ще вземат участие представители на Националните федерации в енергетиката на КНСБ и КТ „Подкрепа“, миньорските федерации на двата синдиката и представители на ръководствата на двете синдикални централи, както и министъра на околната среда и водите Нона Караджова, министъра на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков, министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и собственика на дружеството. При непостигане на удовлетворително решение за работещите в ТЕЦ „Брикел“, двата Национални стачни комитета декларират, че ще подкрепят и ще съдействат при организацията и провеждането на всички следващи протестни действия.
4. Стачните комитети подкрепят предприетите действия на синдикалните структури на КТ „Подкрепа“ и КНСБ в трите дружества в БДЖ, във връзка с възникнал колективен трудов спор по повод нарушения на клаузи от сключения колективен трудов договор и откритата процедура по ЗУКТС.