На 28 април 2015 г., в сградата на КТ „Подкрепа“, зала „Мецанин“ ще се проведе дискусионен форум на тема „Съвременните трудови отношения – добри практики, общи предизвикателства и възможни решения“.
КТ „Подкрепа“ организира събитието с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт“ с насоченост към представителите на професионалните структури, с цел обмен на опит и систематизиране предложения за приложение на добрите практики в различен контекст.