През миналата година Народното събрание промени Кодекса на труда, като даде възможност на работодателите да уволняват работници и служители, на основание това, че са придобили право за пенсия, т.е. правото на пенсия беше трансформирано в задължение за пенсия. Въпреки многократните ни аргументирани становища против промяната на този принцип, това вече е факт и оттогава насам жънем негативите ефекти от късогледата политика на некомпетентна намеса в пазара на труда. Най-големият проблем е, че тази политика започна да се реализира най-вече сред работещите, имащи реално и предполагаемо право на ранно пенсиониране. Започна се с ранно задължително пенсиониране на учители, заради превратно тълкуване на текстовете от КСО, даващи възможност на преподавателите да се пенсионират по-рано, по тяхно желание през Учителския пенсионен фонд.

Последните дни започна нова вълна от инициативи за ранно пенсиониране на работници в ДП „РАО” и АЕЦ „Козлодуй” ЕАД. Към момента по този ред в двете предприятия са пенсионирани или е в ход процедура по пенсиониране на над 100 работници и специалисти.

Припомняме, че една от основните цели на извършените през миналата година с консенсус промени в КСО беше ограничаване на ранното пенсиониране. Вместо това КТ отключи именно тази възможност, но прехвърли инициативата в ръцете на работодателите.

КТ „Подкрепа” счита, че реализирането на тази възможност е в резултат на превратно тълкуване на законовите разпоредби, които за съжаление са двусмислени и създават подобна възможност. Обърнахме внимание по този въпрос на вицепремиера и министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин, като очакваме спешно да започне процедури със съответните промени в КТ и КСО, които да пресекат тези отклонения в развитието на пазара на труда и пенсионната система.

 

 

                                                                                                          ПРЕСЦЕНТЪР