Днес, 13.12.2011 г., не се постигна сближавене на позициите и подписване на споразумения между стачните комитети и ръководствата на БДЖ и НКЖИ.
Утре, 14.12.2011 г., стачката в двете компании продължава от 8.00 до 16.00 часа.