Стачният комитет на „Мини Марица-Изток“ ЕАД призовава гражданите на Раднево да вземат участие в протестния митинги на 21.01.2012 год. от 9.30 часа, на който ще участва и Президентът на КТ Подкрепа д-р Константин Тренчев.
На започналите вчера в 16.15 часа преговори изп.директор инж.Евгени Стойков не пожела да се водят преговори по стачната декларация и споразумението от 12.07.2011г. Предложения от негова страна дневен ред касаеше доставка на въглища от пернишкия басейн за ТЕЦ-2 през коловозите на „Мини Марица-Изток“ЕАД.
Вчера в началото на нощната смяна и днес стачкуващите във всички рудници бяха запознати от представители на стачния комитет с отвореното писмо на ИС на КТ „Подкрепа“ до г-н Тотьо Младенов относно натиска от страна на работодателя върху работниците и служителите да упражнят законното си право на стачка.

Във връзка със започналата на 15.01.2012г. безсрочна ефективна стачка в „Мини Марица-Изток“ЕАД Ви информираме за следното:

1.Стачните действия продължават, участващите в тях са :
На 19.01.2012г./нощна смяна/ 597 стачкуващи, което се явява
97,5% от назначените за смяната работници и служители;
На 20.01.2012г./дневна смяна/ 2237 стачкуващи, което се явява
92% от назначените за смяната работници и служители.

Призоваваме всички към солидарност и участие в предприетите стачни действия, само, когато сме единни, ще можем да защитим справедливите си искания.