На 28.10.2011 г. със заповед НР 704, на генералния директор на ДП НК „ЖИ“ Милчо Ламбрев и по заявка на БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД, НЕЗАКОННО на основание продължаващите стачни действия са отменени, считано от 29.11.2011 г. до 10.12.2011 г., движението на 30 влака, от които 24 ежедневно, а 2 в дните 1, 2, 5, и 7 декември.
Считаме това действие на ръководството на ДП НК „ЖИ“ за грубо нарушение на Арбитражни решения 9601/19 от 14.02.2011 г. и 9601/09 от 03.02.2011 г. на Националния институт за помирение и арбитраж. С тези решения се осигурява минимално транспортно обслужване в ДП НК „ЖИ“ и БДЖ -Пътнически превози ЕООД, като напомняме че решенията на НИПА са задължителни, както за стачкуващите работници и служители, така и за съответния работодател. Цитираните решения осигуряват двата критерия за количество и качество по чл.51 от Закона за железопътния транспорт, а именно осигуряване на над 50 % от обема на превозите и задоволителното транспортно обслужване на населението.
Преустановяване на движението на 30 влака представлява ЛОКАУТ по смисъла Закона за уреждане на колективните трудови спорове, защото представлява нарушение на чл. 20 от ЗУКТС, тъй като на работодателя му е забранено да преустановява дори част от дейността на предприятието с цел предотвратяване или преустановяване на стачката.
Съгласно българското законодателство /ЗУКТС/, ЛОКАУТЪТ е забранен.

Кой е по-голям от ЗАКОНА в Република България?

–––––––––––––––––––––––––
Чл.20 от ЗУКТС. След обявяване на стачката и през времето, докато трае законна стачка, работодателят не може да преустановява дейността на предприятието или на част от него и да уволнява работници с цел да:
1. предотврати или преустанови стачката;
2. осуети удовлетворяването на предявените искания.

| 29/11/2011