Днес, 27.10.2010 г., пред МБАЛ Хасково на протестен митинг се събраха над 100 лекари и медицински персонал срещу няколко месечното забавено плащане от страна на НЗОК и Министерство на здравеопазването. Вследствие на това забавяне не са получавани работни заплати и се нарушава качеството на лечебния процес. В деня на протеста от НЗОК бяха преведени на МБАЛ Хасково 560 000 лв., които са част от дължимата сума по договор.
Протестният митинг беше организиран от структурите на КТ „Подкрепа“, КНСБ и БЛС.