УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРАНОВ,

По време на проведената кръгла маса на 10.05.2016 г. с тема „Бъдещето на системата Ваучери за храна в България“, организирана от КТ „Подкрепа” и предвид заявената от всички участници готовност за полагане на своевременни усилия за идентифициране на възможностите за подобрение, Министерство на финансите, в лицето на нейния представител г-жа Людмила Петкова, пое ангажимент за създаването на работна група в най-кратки срокове, която да направи възможно техническото и комплексно оценяване на възможностите за стабилизиране и развитие на системата и да предложи стратегия и план за прилагането й.

Министерство на финансите беше информирано, че според изследвания и прогнози, квотата от 260 млн. лв, определена за 2016 г. най-вероятно ще бъде изчерпана в началото на м. септември т.г. Недостигът на квота при нормално функциониране за 2016 г. се очаква да бъде около 60 млн. лв., откъдето и необходимостта за иницииране на дискусията в най-кратки срокове, с цел намиране на решение както за текущата 2016 г., така и за предстоящата 2017 г.

С Ваше писмо с Изх. номер 91-00-262/14.05.2016 г., получихме покана за определяне на представители за участие в предвидената за създаване междуведомствена експертна работна група, но е притеснително, че към момента, два месеца по-късно, все още нямаме информация за създаването на тази работна група, нито за насрочена дата за нейната първа среща.

Настояваме да разпоредите спешно свикване на първо заседание на работната група.  За наше най-голямо огорчение не можем да избегнем поредната криза с недостиг на квоти, а само да минимизираме нейните отрицателните последствия. Голяма част от близо 400 хил. служители и техните домакинства няма да получат част от своя доход за последните 4 месеца от годината. Така се случи и в края на 2015 г., но настоящият недостиг е за още по-дълъг период. Ако поетият ангажимент за ефективно адресиране на проблематиката на системата ваучери за храна в България не се изпълни, се опасяваме, че това ще доведе до социалнo напрежение, което не би било в интерес на никоя от страните.

С настоящото, отправяме най-учтиво молба към Вас да покажете еднозначно волята за диалог и социална ангажираност.

 

С уважение:

……………………………

Димитър Манолов

Президент на КТ „Подкрепа”

…………………………………..

Пламен Димитров

Президент на КНСБ

……………………………

Васил Велев

Председател на УС на АИКБ

  ……………………………

Сашо Дончев

Председател на УС на БСК

 ……………………………

Цветан Симеонов

Председател на БТПП

 ……………………………

Евгений Иванов

Изпълнителен директор на КРИБ