След като от КТ „Подкрепа“ получихме неколкократно уверение, че „Мини Марица-изток“ ЕАД ще имат възможност да получат подкрепа по мярката 60/40, очаквахме на заседанието на НСТС, проведено на 28 юни 2021 г., проектът на постановлението да бъде съответно изменен. Това не се случи. Затова и писмено ще изразим нашите съображения срещу това постановление.

Без съмнение мярката 60/40 трябваше да претърпи изменение. До момента средства по нея получаваха множество компании, които нямаха нужда от компенсации. Механизмът, по който се отпускаха такива компенсации в продължение на месеци, на компании, претърпели ограничаване на дейността си в кратък минал период, доведе до прекомерно и неефективно разходване на публичен ресурс. За това сме алармирали многократно.

Текстът, който обсъждаме, е следващ дизайн на мярката, който ще бъде в сила два месеца – юни и юли 2021 г. При него основната промяна е в размера на компенсациите и изискванията за достъп до тях. До момента компанията следваше да е регистрирала спад на приходите си с 20%. В новия вариант дружеството следва да има поне 30 или 40% спад, за да има право да получи компенсации за запазване на заетостта на служителите си.

Именно това изискване не би могло да се изпълни от „Мини Марица-изток“ ЕАД. Нетните приходи от продажби през 2020 г. на дружеството са с 21,62% по-ниски от реализираните през 2019 г. За юни 2021 г. се очаква да бъдат реализирани 1 млн. тона въглища. За сравнение през юни 2019 г. продукцията е в обем на приблизително 1,3 млн. тона въглища. Приходите не позволяват да се покрият дори заплатите на работниците, тъй като 70% от общите разходи са всъщност разходи за персонал и материали. Но и спадът е под заложения от Вас за достъп до компенсации за заетите лица.

Това е пореден удар срещу мините. От една страна, министърът на енергетиката издаде заповед за обща годишна квота от регулирания пазар за производство на електроенергия за ТЕЦ „Марица-изток 2“ в размер само на 1 млн. MWh за следващия регулаторен период 1 юли 2021 г. – 30 юни 2022 г., за да не се увеличи значително цената на ел. енергията. От друга страна, цената на въглищата не е променяна от 1 юли 2014 г., отново за да не се увеличи цената на тока, а разходите нараснаха значително, както във всяко друго производство. За миналата година 1 тон въглища струваше 18,40 лв. Това са двата фактора, които ограничават приходите на мините. Но разходите нараснаха многократно. Цената на емисиите, които трябва да заплаща ТЕЦ 2, се увеличава ежегодно. И това е политическо решение.

Когато приходите целенасочено са ограничавани, а разходите са форсирани, нали никой не очаква, че дружествата могат да функционират пазарно, каквито препоръки заляха обществения дебат?

Тъй като за пореден път хотелиерство и ресторантьорство са включени в ПМС 151 изрично, трябва да напомним, че секторът получи подарък от миналото правителство – намалено ДДС от 20% на 9%. Тук са включени бирата и виното например. Според тригодишната средносрочна програма 2021- 2023, така държавният бюджет ще се лиши от 234 млн. лв. Трябва да подчертаем, че нужните за мините средства са едва 10 млн. лв. месечно или общо 20 млн. лв. за периода, който разглеждаме.

В дружеството вече се твърди, че се подготвят за съкращение 2000 служители до края на тази – началото на следващата година. Това означава, че вървим устремно към затваряне на комплекса, без преди това да сме осигурили енергийната си сигурност (напомняме, че след лятото идва зима и че вече имахме случаи, в които държави от целия ЕС ни отказаха доставки, тъй като не успяваха да задоволят собствените си нужди). Политическите сили не са осигурили и заетостта при достойни условия на труд и заплащане на заетите понастоящем в мините и централите. Един път разрушена, такава система не може да бъде възстановена. А последиците са дългосрочни.

Проблемът, свързан с общоевропейското решение за затваряне на ТЕЦ-овете, съществува отдавна. На различни нива правителството проведе срещи с нас, в които подробно обяснихме какви процеси протичаха до момента и какви действия бяха предприемани. Проявяваме разбиране към краткия хоризонт на това управление. Но именно поради краткия период то следва да не предопределя съществуването на ключова енергийна инфраструктура. ТЕЦ-овете и въглищата са жизненоважни за енергийната сигурност на България.

Плавен и справедлив може да е преходът, който гарантира достойна заетост и достойни възнаграждения на работниците и служителите и достъпно електричество за енергийно най-бедната нация в Европейския съюз. Този преход, който започва на практика от днес, нито е плавен, нито е справедлив. Именно поради това, КТ „Подкрепа“ няма да подкрепи проекта за изменение на мярката 60/40.