КТ „Подкрепа“ изразява възмущението си от факта, че Националният съвет за тристранно сътрудничество беше неглижиран в процеса на обсъждане на ключови промени в Наредбата за медицинската експертиза. Заседанието беше свикано извънредно, текстовете ни бяха изпратени половин работен ден преди това, а впоследствие се оказа, че обсъждаме предложения за промени, които не са вписани в изпратените ни материали! Накрая се оказа, че финалните текстове всъщност бяха изпратени едва вечерта, след проведеното заседание на НСТС. За сведение?! Как се очаква социалните партньори да имат позиция по текстове, които получават впоследствие?

КТ „Подкрепа“ настоява управляващите да спрат да ни губят времето и да ни ползват като параван за вече взети решения! След като някой смята, че разполага с достатъчно експертиза, за да пренаписва законови текстове, то нека той поеме цялата отговорност за резултатите.

Материалите за заседанието на НСТС, проведено на 6 юли 2021 г., получихме на 5 юли 2021 г. в 12:30 ч. Темата е строго специфична и без консултации с медицински специалисти от различни области на медицината, както и консултации с работещи в ТЕЛК, представители на работниците и служителите не биха могли да оформят становище по проекта. Очевидно е, че половин работен ден е крайно недостатъчен срок за запознаване с обемен текст (60 стр.) с подобна насоченост. А фактът, че въпросът засяга хора с увреждания, би трябвало да покаже на вносителите и представителите на правителството, че прибързаните решения могат да имат дългосрочни последици върху най-уязвимите български граждани.

Въпреки това експертите на КТ „Подкрепа“ се запознаха с изпратения проект на Наредба за медицинската експертиза. В него няма и дума за публично заявените от министър Кацаров намерения за разширяване на обхвата на пожизнените решения на ТЕЛК. Няма и текстове, които отразяват обещанията, че разходите за всички изследвания, нужни за освидетелстване и преосвидетелстване, ще бъдат поети от Националната здравноосигурителна каса. Именно това беше заявено от наша страна по време на обсъждането в НСТС. Разминаванията между публичното говорене и реално предложените ни текстове е причината за отказа на КТ „Подкрепа“ да подкрепи проекта.

Не само това, във връзка с направените изказвания, че системата била нереформирана и е крайно време да се отдели определянето на степента на увреждания от оценката на работоспособността, нашият представител обърна внимание, че това е една от най-реформираните системи. КТ „Подкрепа“ посочи, че през последните 3-4 години законодателството, което засяга пряко хората с увреждания, беше обект на партиен популизъм, който доведе до значително намаление на определяния процент увреждания. А това рефлектира върху размера на инвалидните пенсии и допълнителните възможности за подкрепа на лицата с увреждания. През целия период КТ „Подкрепа“, често единствена сред социалните партньори, защитаваше правата на тази група граждани.

На заседанието на НСТС заявихме, че настояваме при определяне на финалния процент увреждания да се вземат предвид всички заболявания над 30%, не над 50%, както е понастоящем. Това е и официалното искане, отстоявано от Национално представителните организации на хората с увреждания.

В допълнение, обърнахме внимание на здравния министър Кацаров, че дори в краткия срок на функциониране на служебното правителство биха могли да се извършат ключови промени, които да дадат възможност за по-лесно справяне с евентуална следваща вълна на коронавируса в страната. Понастоящем няма таван на цената на PCR теста. Поради това поне 122 млн. лв. са изплатени от джоба на българските граждани за тестване само до края на миналата година. Дори цената, която се покрива от НЗОК, е твърде висока – 60 лв. В подобна безпрецедентна криза следва да се вземат всички мерки за ефективно ограничаване на заразата и за облекчаване на финансовия натиск върху българските граждани. В противен случай не можем да се надяваме на ефективно ограничение на заразата, което да позволи на икономиката да работи.

Очевидно нашата позиция не е била представена адекватно на последвалия брифинг, поради което при нас постъпиха множество запитвания от наши членове защо сме против пожизнените решения на ТЕЛК. Т.е. защо сме против нещо, което не е записано в проекта на Наредба за медицинската експертиза! Тъй като от всички заседания на НСТС има видео запис, моля, да ни го изпратите.

Обръщаме внимание също на факта, че късно вечерта след проведеното заседание ни беше изпратен нов, съвсем различен текст на Наредбата (обем 80 стр.). Този текст не е обсъждан в комисиите към НСТС. Не е обсъждан и в Националния съвет за хората с увреждания. Това е нарушение на законите и правилата на работа на НСТС и се надяваме това да не стане практика, тъй като така ще торпилирате социалния диалог, който предполага публичност и прозрачност. Не само крайно неприемливо, но и противозаконно е Министерският съвет да гласува и приема текстове, които засягат трудови и осигурителни права на гражданите, но не са предоставени на социалните партньори за становище!

КТ „Подкрепа“ обръща внимание и на факта, че, според специалисти, новите текстове не се различават смислово от старите. Простото преформулиране може да заблуди обществото за кратко, но няма да облекчи живота на хората с увреждания.