На 19 юли 2012 г. от 14.30 ч. в х-л „Аква“ – Бургас, председателят на СРС Подкрепа Бургас Иван Костадинов ще открие и представи целите на Националната информационна кампания „Твоят код за Твоите права“. Кампанията се организира от Национална мрежа Информационни бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“, в сътрудничество с Национална агенция по приходите.
По време на дискусията ще се акцентира върху следните теми: възможност за получаване от офисите на НАП и начини за използване от гражданите на Персонален идентификационен код (ПИК); възможности за персонален контрол по спазването на личните трудови и осигурителни права чрез ползването на ПИК; видове електронни справки, които може да се направят, използвайки ПИК, като: размер на осигурителен доход, размер на осигурителни вноски и тяхната наличност по месеци, вид, срок и часова заетост по трудови договори.
Експерти от Информационните направления „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ ще презентират възможностите, които могат да бъдат предприети при констатирана нередност, вследствие използването на ПИК: механизми за борба със „сивата икономика“ и „нелоялната конкуренция“; взаимодействие между институциите с цел гарантиране и защита правата на трудещите се при установяване на нередности и несъответствия.

Кампанията се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.