Уважаеми колеги,

На този ден  Европа  отбелязва моментът, в който до края на календарната година жените, за разлика от своите колеги мъже, символично престават да получават заплащане за своя труд. Това на практика показва, че през 16 % от работната година  жените се трудят безплатно поради все още съществуващата  разлика в заплащането между половете. Следователно в държавите от ЕС все още не е постигната реална равнопоставеност между половете и че съществува разминаване между обществените нагласи и практическото състояние.

Например – резултатите от направено  проучване на Евробарометър показват, че повече от 90% от европейците смятат, че насърчаването на равнопоставеността на жените и мъжете е важно за обществото, за икономиката и лично за тях. Повече от половината са убедени, че трябва да има повече жени на постове, свързани с вземането на политически решения, а 70% от запитаните подкрепят използването на правни мерки, за да се гарантира равнопоставеността между мъжете и жените в политиката. Над 80% от европейците смятат, че мъжете би следвало да поемат равен дял от домакинските задължения и да използват родителски отпуск, за да се грижат за децата. Все още обаче 73% отчитат, че жените прекарват повече време от мъжете в домакинска работа и грижи за децата. Относно равното заплащане 90% заявяват, че е неприемливо жените да получават по-ниски възнаграждения от мъжете, а 64% отчитат, че това може да се промени, ако има прозрачност в заплащането.

equalpayday

В допълнение, Ви представяме съвместното изявление на първия заместник-председател на ЕК  Франс Тимерманс и Комисарите Тейсен и Вера Йоурова направиха съвместно изявление, в което те подчертават важността на проблема и очертават предприетите законодателни инициативи за неговото разрешаване, както следва:

  • Жените и мъжете са равни. Това е една от фундаменталните ценности на ЕС. Но всъщност жените все още работят безплатно в продължение на два месеца всяка година в сравнение със своите колеги мъже. Повече не можем да бъде толерирано това положение.
  • Жените в Европа печелят със 16,2 % по-малко от мъжете. Тази разлика в заплащането е несправедлива не само по принцип, а и на практика. Тя поставя жените в положение на несигурност по време на тяхната кариера и в още по-голяма степен след тяхното пенсиониране, като разлика в пенсиите на мъжете и жените достига 36,6 %.!
  • Факторите, на които се дължи разликата в заплащането на жените и мъжете, са многобройни: жените по-често работят на непълно работно време, сблъскват се с корпоративния „стъклен таван“, работят в по-ниско платени отрасли или често трябва да поемат основната отговорност в грижата за своите семейства. Един от начините тези фактори да бъдат взети под внимание е да се подобри равновесието между професионалния и личния живот на семействата. Новите данни на Евростат подчертават значението на незабавното приемане на законодателството за равновесието между професионалния и личния живот. През изминалата година един от всеки трима европейци не е могъл да вземе отпуск по семейни причини, а само четирима от всеки десет мъже са взели (или възнамеряват да вземат) родителски отпуск. Това не е справедливо, нито устойчиво!
  • Премахването на разликата в заплащането между половете също кореспондира пряко с увеличаването на доходите, които жените получават. Това не само води до избягване на риска от бедност при жените, но и намалява опасността от социална изолация и изключване.

В България също жените продължават да бъдат с по ниски заплати /с около 14,4 %/ от тези на мъжете, като тази разлика основно е обоснована от заеманата позиция, като на практика жените по-трудно си намират работа на ръководни позиции и по-често работят в условия на временна или несигурна заетост. Същевременно жените в България изпълняват множество неплатени задачи, като например работа в домакинството и грижи за деца или роднини и то в далеч по-голям мащаб, отколкото мъжете. Работещите мъже прекарват средно по 9 часа на седмица за неплатени грижи и домакински дейности, докато работещите жени прекарват 22 часа – това е почти 4 часа всеки ден.

За да покажете своята подкрепа към кампанията за равно заплащате можете да изкажете своето одобрение и мнение като посетите сайтовете  инициативата за равно заплащане на труда на тук или на страницата Equalpayday 2018  във Фейсбук.