На 21-22 юни 2018 г. в правителствена резиденция „Бояна“, зала „Триадица“, синдикалните организации от ЕС ще обсъдят начините за постигане на социална Европа.

Предстоящият период ще бъде решаващ за бъдещето на институциите на ЕС като цяло, но също и за условията на живот и труд на европейските граждани. Затова група „Работници“ на Европейския икономически и социален комитет организира извънредно заседание в София, България, на което ще обсъди постиженията в социалната сфера на приключващото българско председателство на ЕС и ще разгледа бъдещите предизвикателства по пътя към социална Европа за всички. Тъй като Европейският стълб на социалните права ще бъде основен елемент и ще има решаваща роля за постигането на по-голямо социално и икономическо сближаване, разискванията ще бъдат съсредоточени върху неговото прилагане и финансиране въз основа на всеобхватно, първо по рода си проучване на Европейската социална обсерватория.

В проучването се изтъква необходимостта от подходящо финансиране на равнище ЕС в МФР (посредством Европейския фонд за стратегически инвестиции и ЕИБ) и на равнище държави членки (по-голям дял от бюджета за социални инвестиции по правилото за балансиран бюджет). В него също така се призовава за пътна карта за изпълнението и обвързващи социални цели, например в рамките на процеса на европейския семестър.

В заседанието се очаква участието на представители на правителството, сред които Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. Нейното изказване на 22 юни ще е съсредоточено върху външната политика и социално-икономическо развитие през призмата на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

В дебата ще участват представители на синдикатите, сред които Димитър Манолов, президент на Конфедерация на труда „Подкрепа“ и Пламен Димитров президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

 Ще бъдат обсъдени следните основни теми:

  • социални постижения на приключващото българско председателство на ЕС;
  • изпълнение и финансиране на европейския стълб на социалните права с оглед на текущите преговори относно многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г.;
  • неравенства в заплащането на труда в ЕС.

Журналистите са поканени да присъстват на заседанието в двата дни и да участват в изявлението за медиите на 22 юни 2018 г. в 11,30 ч. в зала „Триадица“. Изявлението за медиите ще се фокусира върху проучването на

Европейската социална обсерватория и в него ще вземат участие:

Габриеле Бишоф, председател на група „Работници“ на ЕИСК

Димитър Манолов, президент на Конфедерация на труда „Подкрепа“

Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати

Себастиано Сабато, съавтор на проучването относно изпълнението на социалния стълб

С оглед на акредитацията, приканваме Ви да се регистрирате възможно най-скоро, като изпратите електронно съобщение на адрес: press@eesc.europa.eu