Завърши третият етап на Дистанционно електронно обучение „Достоен труд“, който се проведе в периода октомври 2012 г. – февруари 2013 г. в два курса: „Лидерство и социални права“ и „Трудови права“.
От общо записаните 1360 обучаеми, успешно положилите заключителни тестове са 1234 души. Завършилите курс „Лидерство и социални права“ са 666 от 735 записани (90,61% успеваемост), а „Трудови права“ – 568 от 625 записани (90,88% успеваемост).

Най-голям брой успешно положили заключителни тестове и завършили курсовете са обучаемите от региона на гр. Бургас (153 завършили), следвани от регионите София (135 завършили), Враца (130 завършили), Варна (74 завършили) и Дупница (72 завършили). Средният брой на завършилите в останалите региони на страната е 30 обучаеми.

Най-голям брой завършили Дистанционното обучение са положили успешно заключителни тестове по темите:

– „Водене на преговори“;
– „Здравноосигурителни права“;
– „Лидерски умения“;
– „Основи на трудовото право“;
– „Европейски работнически съвети и международно синдикално движение“.

Предстои връчване на удостоверенията на всички успешно завършили курсовете, което ще стане в Информационните бюра „Достоен труд“ към офисите на КТ „Подкрепа“ в регионите, в които обучаемите са се регистрирали на етап записване в курсовете.

Официално връчване на удостоверенията ще се състои на специално събитие в гр. Бургас, който е най-успешно представилият се регион в обучението.

Обучението е част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.