Утре, 26 април 2023 г., Секция „Архиви“ на Национална федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа“ и Синдикат на архивистите към Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) към КНСБ, ще проведат протестен митинг под надслов „Достойно заплащане на труда на архивистите“.

Протестът ще се проведе от 12 до 14 ч. в пространството пред сградата на Държавна агенция „Архиви“ на ул. „Московска“ № 5 и площад „Д-р Желю Желев“ в гр. София.

Участие ще вземат служители на Държавна агенция „Архиви“ – синдикални членове на КТ „Подкрепа“ и на КНСБ, както и нечленуващи в синдикални организации архивисти и подкрепящи ги колеги от други държавни агенции.

Те ще отстояват заедно исканията на служителите за увеличаване с 30% на работните заплати в структурите на държавните архиви.