През месец март и април 2014 г. за четвърта поредна година участие във форума за студентски стаж и кариера „Национални дни на кариерата“, 2014 г.“ ще вземе Национална мрежа Информационни бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“.
Организатор на форума е Jobtiger, с подкрепата на „Нестле България“ АД.
Целта на събитието е информиране на младите специалисти и студентите за възможностите за работа и стаж, в които може да се включат: как да си търсят работа, как да подготвят необходимите документи за кандидатстване, какви възможности за професионално развитие съществуват; за възможностите за продължаване на образованието и професионалното обучение; консултации за рисковете на работното място; за всичко, касаещо трудови и пенсионно-осигурителни права договори, документи, формуляри и защита.
Събитието ще се състои в 7 града в страната: 18 март – София /НДК, етаж 5/; 25 март – Варна /Галерия „Грифит“/; 27 март – Велико Търново /Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, V корпус/; 1 април – Русе /Русенски университет „Ангел Кънчев“/; 3 април – Свищов /Стопанска академия „Д. А. Ценов“/; 8 април – Пловдив /Международен Пловдивски Панаир, Конгресен център/ и 10 април – Бургас /Бургаски свободен университет/.
Дейността на Информационните бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ са част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.