На 13 март 2012 г. от 10.00 ч. в „Арена Армеец София“, Тренировъчна зала, г-н Емил Димитров, ръководител на Национална мрежа Информационни бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ ще представи участието на Мрежата в „Национални дни на кариерата 2012 – Добра Кариера, Добър Живот“. За втора година КТ „Подкрепа“ чрез своята Национална мрежа, ще вземе участие във форума на Job Tiger за студентски стаж и кариера.
Президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ще открие форума заедно с г-н Светлозар Петров (управител на Job Tiger), г-н Тотю Младенов (министър на труда и социалната политика), г-жа Светлана Ангелова (зам. председател на Комисията по труда и социална политика към НС) и г-жа Камелия Лозанова (изпълнителен директор на Агенция по заетостта).
В рамките на кампанията експерти от Основните информационни бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ ще информират и консултират младите специалисти и студентите за възможностите за стаж по схема Ново начало, както и другите схеми по ОП РЧР, в които може да се включите, за регламентиране гъвкавите форми на заетост надомна и дистанционна; как да си търсите и намирате работа, как да подготвите необходими документи за кандидатстване, какви възможности за професионално развитие имате; ако решите да продължите образованието, можем да ви помогнем да изберете подходящо обучение и обучаваща институция, как да го финансирате; всичко което засяга вашите трудови и пенсионно-осигурителни права договори, документи и формуляри, и защита на вашите трудови права; консултации за начините да се предпазите от рисковете на работното място.
Кампанията ще бъде представена и в още 4 града: 19 март – Варна, /Фестивален и конгресен център/; 21 март – Велико Търново /Великотърновски университет/; 26 март – Русе /Русенски университет „А. Кънчев“/; 28 март – Свищов /Стопанска академия „Д. А. Ценов“/.

Дейността на Информационните бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ са част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.