На 16 март 2011 г. от 10.00 ч. в зала 3 на НДК, ет. 7 г-н Емил Димитров, ръководител на Национална мрежа Информационни бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ ще представи участието на Мрежата в „Национални дни на кариерата 2011 – Добра Кариера, Добър Живот“. За първи път КТ „Подкрепа“ чрез своята Национална мрежа, ще вземе участие във форума на Job Tiger за студентски стаж и кариера. Президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ще открие форума заедно с г-н Светлозар Петров (управител на Job Tiger), г-жа Йорданка Фандъкова (кмет на София), г-жа Светлана Ангелова (зам. председател на Комисията по труда и социална политика към НС), г-н Красимир Попов (зам.-министър на труда и социалната политика).
В рамките на кампанията експерти от Основните информационни бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ ще информират и консултират младите специалисти и студентите за възможностите за стаж по схема Ново начало, както и другите схеми по ОП РЧР, в които може да се включите, за регламентиране гъвкавите форми на заетост надомна и дистанционна; как да си търсите и намирате работа, как да подготвите необходими документи за кандидатстване, какви възможности за професионално развитие имате; ако решите да продължите образованието, можем да ви помогнем да изберете подходящо обучение и обучаваща институция, как да го финансирате; всичко което засяга вашите трудови и пенсионно-осигурителни права договори, документи и формуляри, и защита на вашите трудови права; консултации за начините да се предпазите от рисковете на работното място.
Кампанията ще бъде представена и в още 6 града – Варна (21 март 2011 г., 10.00 ч., Фестивален и конгресен център; Велико Търново (23 март 2011 г., 10.00 ч., Великотърновски университет, пети корпус; Русе (28 март 2011 г., 10.00 ч., Русенски университет; Свищов (30 март 2011 г., 10.00 ч., Стопанска Академия Д. А. Ценов); Пловдив (4 април 2011 г., 10.00 ч., Международен Пловдивски Панаир, Конгресен център); Бургас (6 април 2011 г., 10.00 ч., Бургаски свободен университет).

Дейността на Информационните бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ са част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.