На 10 април 2014 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас /Бургаски свободен университет/, г-н Иван Костадинов, председател на СРС „Подкрепа“ – Бургас ще представи участието на Основно Информационно бюро „Достоен труд“ – Бургас в „Национални дни на кариерата“, 2014 г. За четвърта поредна година КТ „Подкрепа“ ще вземе участие във форума за студентски стаж и кариера.
В рамките на кампанията експерти от Основно Информационно бюро „Достоен труд“ – Бургас ще информират и консултират младите специалисти и студентите за възможностите за работа и стаж, в които може да се включат: как да си търсят работа, как да подготвят необходимите документи за кандидатстване, какви възможности за професионално развитие съществуват; за възможностите за продължаване на образованието и професионалното обучение; консултации за рисковете на работното място; за всичко, касаещо трудовите и осигурителни права, договори, документи, формуляри и защита.
Форумът е част от инициативите за създаване на благоприятна среда за развитието и запазването на младите специалисти в България.

Дейността на Информационните бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ са част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.