ФЕ към КТ „Подкрепа“ и НСФЕБ при КНСБ, въз основа на възможността, предоставена от Кодекса на труда внесоха синдикален сигнал с искане за проверка в енергийни дружества, контролирани от г-н Христо Ковачки.

В сигнала са изброени нарушения на КТ и норми на колективното трудово договаряне. Тъй като сигналът е адресиран до президента на КТ „Подкрепа“, нашата организация ще се ангажира за пълноценна и в регламентираните срокове проверка от ИА „ГИТ“.

Сигнал