„Мотивация за граждански включвания“ е темата на специалното събитие, което КТ „Подкрепа“ организира на 25 юни 2011 г. от 12.00 ч. в залата на НТС – гр. Гоце Делчев.
Основната цел на форума е мотивиране на гражданската активност при младите хора, участието им в процеса на доброто управление, като го прави по-ефективно, прозрачно и законно. С цялостния си експертен капацитет КТ „Подкрепа“ предлага възможности за стимулиране на гражданските включвания сред младите хора в страната чрез информиране и консултиране по: борбата със сивата икономика, дискусии на тема зелената срещу сивата икономика, временна и сезонна заетост на учащи се младежи; възможности за стажуване и чиракуване; университетите в България и чужбина; етническа и религиозна толерантност; превенция на наркоманиите; младежки обмени и инициативи; европейско доброволчество. Кампанията на КТ „Подкрепа“ насочва младежите и към конкретни институции, защитаващи техните интереси и предлагащи решения на проблемите им.

Форумът се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.