„Последни изменения и практически проблеми в новия режим за ползване на платения годишен отпуск“ е темата на специалното събитие, което ще се проведе на 29 юни 2011 г. от 15.00 ч. в р-т България, ет. 2, гр. Силистра.

КТ „Подкрепа“ ще предостави информация за новите положения в областта на трудовото законодателство и относимото към статута на държавния служител, настъпили в следствие промените в Кодекса на труда и Закона за държавния служител. В рамките на Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“ експерти от Конфедерацията ще информират работещите хора с какво трябва да бъдат запознати във връзка с трудовото им право на платен отпуск. По време на събитието ще бъде предоставена информация относно отпуските, графиците за ползването им и давността, след изтичане на която това право се погасява. Заинтересованите лица ще могат да научат повече и за услугите, които се предоставят по проекта Подкрепа за Достоен труд по Оперативната програма Развитие на човешките ресурси. Гостите на събитието ще имат възможност да задават своите трудово-правни въпроси.

Юридическите въпроси са основна дейност на Информационните бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“, които се реализират по проект „Подкрепа за Достоен труд“. Те целят да информират гражданите за българското и европейско трудово законодателство и за трансфера на пенсионни и здравно-осигурителни права.